Đào Tình Tửu

Phong vật chí: Phụ 

Bộ: Tiêu Dao 

 

Một loại kỳ độc, uống vào sẽ khiến cơ thể tạm ngừng hoạt động như loài rắn ngủ đông. Nghe nói năm xưa có một tiểu tử đa tình, bay bướm nên bị họa ngập đầu, may nhờ phương thuốc cổ xưa mà tạo ra được loại độc dược này, thoát khỏi tai họa phong lưu. Sau 24h thì tỉnh như sáo.

(*) Thu thập đủ bộ Tiêu Dao, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Tiêu Dao Phiến.

01
01