Cẩm Y Dạ Hành Phục

Phong vật chí: Bảo Tàng

Bộ: Trang bị

 

Đến và đi không dấu vết như phù du ma quỷ, được cho là trang phục của một tổ chức sát thủ thần bí.

(*) Phong vật chí có hiệu quả trang bị thời trang Giang Hồ.

01
01
01
01
01
01
01
01