Bích Ảnh Kiếm

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Đơn kiếm

 

Kiếm này do 1 nhà đúc kiếm nổi tiếng tạo thành, bên ngoài giống với 1 người con gái yểu điệu, nghe đồn kiếm sư phỏng theo hình dáng của mình mà chế thành.

 

 (*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị đơn kiếm.

01
01
01
01
01
01