Băng Ngọc Trường Côn

Phong vật chí: Truyền Thuyết

Bộ: Trường Côn

 

Băng Ngọc Trường Côn được chế tạo hoàn toàn từ Băng Ngọc thuần khiết nhất.Toàn thân sáng bóng, có chạm rỗng hoa văn thần kỳ giúp lòng người yên tĩnh. Côn này được võ sĩ mang theo người chuyên dùng để khắc chế tâm ma, nhưng hễ cách xa nửa bước liền dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, thị huyết thành tính.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01