Bách Thai Dịch Cân Hoàn

Phong vật chí: Phụ

Bộ: Vu Cổ

 

Độc này bào chế từ phôi nhau của báo, nai, thận hải cẩu và tử hà xa. Nếu không uống thuốc giải kịp thời, cơ thể sẽ biến dạng.

(*) Thu thập đủ bộ Vu Cổ, tới NPC Thợ may thần bí các thành nhận thưởng Hồ Điệp Đao Tiêu.

01
01