Bá Vương Thương

Phong vật chí: Tuyệt Thế

Bộ: Trường Côn

 

Cây thương độc nhất với chiều dài 1 trượng, 3 thước, 7 tấc, 3 phân nặng 73 cân 7 lượng 3 tiền. Mũi và cán thương đều làm từ thép thuần, có sức sát thương cực cao.

(*) Phong vật chí có hiệu quả khi trang bị trường côn.

01
01
01
01
01
01
01
01