Vô Môn Phái

Cuồng Phong Đao Pháp

 

Chiêu thứcHình ảnhHiệu quả
Phong Vũ Dục Lai

+ Hắc vân áp đỉnh, cuồng phong phả vào mặt, tạo 1 đòn Nhu sát thương cho mục tiêu trước mặt.

+ Đánh trúng sẽ giảm 1s thời gian hồi của Thốc Ảnh Vô Ngấn.

+ Chiêu thức có thể thi triển khi di chuyển.

Thôi Hoa Chiết Liễu

+ Phong cấp thiên cao, đao ảnh liên hoàn, tạo 2 đòn Nhu sát thương cho mục tiêu.

+ Đánh trúng sẽ giảm 2s thời gian hồi Thốc Ảnh Vô Ngấn.

+ Chiêu thức này lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ.

Thốc Ảnh Vô Ngấn

+ Cuồng phong vô ảnh, đao trảm vô ngấn, tấn công đối với kẻ địch đang nhảy trong phạm vi, tạo 1 đòn Nhu sát thương (Tấn công kèm 1s đơ).

+ Chiêu thức tối đa trảm kích 4 lần, hơn nữa không thể lặp lại trảm kích cùng 1 mục tiêu, trong quá trình xuất chiêu có thể bị tấn công.

Phong Tiếu Thiên Sát

+ Bước nhanh như gió, gió sắc như đao, vung đao tới tấp, tấn công mục tiêu, tạo 9 đòn Nhu sát thương cho mục tiêu.

Phong Hành Vô Cực

+ Gió xào xạc, cuồng phong không ngừng, thêm trạng thái“Phong Hành Vô Cực” cho bản thân, duy trì 18s, trong khi đóThốc Ảnh Vô Ngấn có thể trảm kích lặp lại cùng 1 mục tiêu

+ Quá trình xuất chiêu Phong Vũ Dục Lai là trạng thái Hoàng Bá Thể. Hủy thời gian hồi chung của bộ chiêu thức này. Tốc độ di chuyển của bản thân tăng cao, miễn dịch giảm tốc, hiệu quả định thân xấu.

+ Khi trọng thương mục tiêu có thể làm mới thời gian duy trì trạng thái, chỉ có hiệu lực với người chơi

Bằng Phong Loạn Vũ

+ Bằng Phong Loạn Vũ, dĩ phong nhược phong, cho bản thân thêm trạng thái “Bằng Phong”.

Nghênh Phong Phá Lãng

+ Vung đao lực trảm, quyết tiến không lùi, tạo 1 đòn Nhu sát thương cho kẻ địch trước mặt.

+ Khi phá đỡ đòn của địch, giảm 2s thời gian hồi Thốc Ảnh Vô Ngấn của bản thân.

 

Khôi Tinh Thích Đấu

 

Chiêu thứcHình ảnhHiệu quả
Không Tinh Điểm Đấu

+ Tu thân chính bộ, đá mạnh chân về phía trước, tạo 1 đòn Ngoại Công sát thương cho kẻ địch trước mặt.

Thôi Hoa Chiết Liễu

+ Phi thân nhảy lên, liên tục tung cước, chiêu thức này có thể thi triển liên tục 3 lần, lần thứ 3 đá xoay, có thể đánh bay địch phía trước (liên tục xuất chiêu có hiệu lực trong 3s).

+ Đòn thứ 1 tạo Ngoại Công sát thương cho mục tiêu (chiêu này dùng khinh công để nhanh chóng tiếp cận đối thủ).

+ Đòn thứ 2 tạo Ngoại Công sát thương cho mục tiêu (chiêu thức này dùng khinh công để nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

+ Đòn thứ 3 mạnh mẽ đá xoay, đánh bay kẻ địch phía trước và tạo Ngoại Công sát thương.

Thanh Vân Đắc Lộ

+ Càn Khôn đảo lộn, bay vòng tung cước, tạo 4 đòn Ngoại Công sát thương cho kẻ địch xung quanh.

+ Tạo thêm sát thương đối với mục tiêu ngã dưới đất. Khi số liên kích bản thân đạt đến 3, quá trình thi triển chiêu thức là trạng thái Hoàng Bá Thể.

Ngũ Kinh Khôi Thủ

+ Thừa thắng xông lên, giẫm lên đầu địch, tạo 2 đòn Ngoại Công sát thương cho hắn, nhảy càng cao thì sát thương tạo ra càng cao(Tính độ cao dựa vào vị trí chuẩn bị).

+ Trong 6s liên tục thi triển 2 lần với cùng 1 mục tiêu mới vào thời gian hồi. Sau khi thi triển tiếp tục nhảy lên. Nếu mục tiêu ở trên mặt đất thì đánh ngã.

+ Chiêu thức này dùng khinh công để nhanh chóng tiếp cận đối thủ.

Ma Diện Thiên Tinh

+ Nộ thích thư đấu, liên hoàn cước, gây 8 đòn Ngoại Công sát thương cho mục tiêu.

+ Đồng thời thêm trạng thái “Chí Tử” cho mục tiêu (giảm 50% hiệu quả hồi phục khí huyết).

Phả Đăng Long Môn

+ Thiên xu hạ phàm, toàn thân khôi giáp, khiến bản thân vào trạng "Phản Thủ Vi Công” (khi ở trạng thái đỡ đòn bị địch tấn công, có thể phá chiêu địch và phản kích địch, trạng thái kéo dài 5s).

+ Khi số liên kích bản thân đạt đến 3 sẽ thêm trạng thái “Chí Tử”(giảm 50% hiệu quả hồi phục khí huyết).

+ Chiêu thức phản phòng có hiệu quả trong phạm vị 6m, không có hiệu lực với Bá Thể, có thể bị hư chiêu khắc chế. Tăng tầng số chiêu thức, có thể tăng thêm sát thương phản kích.

Thiên Khôi Tróc Bút

+ Linh động như tĩnh, ảo bộ hư thích, tạo 1 đòn Ngoại Công sát thương cho kẻ địch phía trước.

+ Khi phá đỡ đòn của địch: đánh bay mục tiêu.

+ Khi số liên kích đạt đến 3 thì có thể thêm trạng thái “Chí Tử” cho mục tiêu: giảm 50% hiệu quả hồi phục khí huyết.