Vô Căn Môn

NHẬP MÔN CHÍNH

Điều kiện giang hồ:

Hoàn thành nội công 4 Cửu Âm Chí.

Người chơi Phản Sư bổn môn phái trong vòng 24 ngày không thể vào lại.

Điều kiện danh phận:

Người chơi phải là Vô Môn Phái và chưa vào các thế lực khác (có thể trực tiếp chọn Vô Môn Phái hoặc Phản Sư, Dịch Dung, Hạ Sơn Lịch Luyện của bát đại môn phái.

Người chơi là nam đã tịnh thân (khi nhập môn phải nộp "bảo bối").

Điều kiện đặc biệt:

Tu luyện nội công giang hồ "Quỳ Hoa Bảo Điển" đến tầng 25.

Trong hoạt động Tịnh Thân Vô Căn Môn người chơi bị tịnh thân thành công.

Cách thức nhập môn:

Bước 1: Tới gặp Thẩm Tuyết Phi ở Kim Lăng (839, 1532) có tin tức của Vô Căn Môn, đến nghe ngóng thử.

Bước 2: Thẩm Tuyết Phi sẽ yêu cầu bạn tới gặp Thi Thừa Ân ở Kim Lăng (677,241) để tự cung.

Bước 3: Sau khi tự cung, tới gặp Thẩm Tuyết Phi (839,1532) để xác định nhập môn. Đối thoại với Trữ Ngọc Cường (845,1526) để tới tổng đàn Vô Căn Môn.

Bước 4: Sau khi tới tổng đàn, tới gặp Triệu Vô Cực (-31,245) nhận nhiệm vụ tới diện kiến môn chủ Ngụy Vô Ngôn.

Bước 5: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ của Triệu Vô Cực là có thể gia nhập Vô Căn Môn.

 

NHẬP MÔN KỲ NGỘ

Người chơi phải đáp ứng đủ điều kiện nhập môn cơ bản (đã hoàn thành Nội Công 2 Cửu Âm Chí có thể kích hoạt).

Người chơi nam có điểm ác hành quá cao sẽ có cơ hội thông qua kỳ ngộ gia nhập Vô Căn Môn.

Người chơi nam có điểm pk quá cao có cơ hội thông qua kỳ ngộ gia nhập Vô Căn Môn.

Người chơi nam đồng ý tuyệt tự tuyệt tôn có cơ hội thông qua kỳ ngộ gia nhập Vô Căn Môn.

Để hiểu rõ hơn về nhiệm vụ tịnh thân, nhiệm vụ gia nhập VCM cũng như các nhiệm vụ ngày, tuần…của thế lực này người chơi có thể tham khảo tại đây