Vạn Thú Sơn Trang

NỘI CÔNG

Giới thiệu

Phục Dưỡng Khí Công là nội công tâm pháp do Thổ Cốc Hồn Vương Tử-Phục Khiên sáng tạo ra, sau truyền vào Vạn Thú Sơn Trang. Công pháp chuyên huấn luyện ẩn náu, tu dưỡng sinh tức, lúc đại thành, nội lực ào ạt, càng chiến càng dũng mãnh, không sợ Xa Luân Chiến. Với nội lực hừng hực, vừa có thể tự do thúc đẩy, vừa hộ tâm bảo thể, biến dữ hóa lành.

 

 

Thuộc tính: Dương cương.

Đặc hiệu nội công:

Lưu truyền chân khí: Khi tấn công, có tỉ lệ nhất định khiến lần sau xuất chiêu không tiêu tốn nội lực, và khôi phục nội lực. (Sau khi kích khởi vào thời gian hồi)

Hóa sinh chân khí: Khi khí huyết bản thân thấp hơn 15%, bị tấn công sẽ kích phát nội lực hộ thể, nội lực có thể chịu 80% sát thương, duy trì 12 giây (1 điểm nội lực chịu 3 điểm sát thương).

 

Nhận nội công

Tầng 1-5, nhập môn là có thể nhận được.

Tầng 6-30, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

Tầng 31-41, Với điều kiện máy chủ hoàn thành sự kiện nội công 3 Cửu Âm Chí, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

 

VÕ HỌC 

Giới thiệu

Binh khí: Không giới hạn. 

Ưu: Sát thương nhóm. 

Long Hổ Bá Vương Quyền là võ học truyền kỳ tượng hình, do Bá Vương Quyền phát triển thành, nghe đồn là Sở Bá Vương Hạng Vũ tạo ra. Quyền pháp này rất mạnh mẽ, bá đạo vô cùng, bộ pháp nhanh nhẹn, lực nhảy tự do. Phong cách phóng khoáng, quyền thuật mạnh. 

Chiêu thức dùng Vô Định Pháp, tùy cơ ứng biến, tùy thế phát huy, gần địch không hề sợ hãi. Nghe nói Long Hổ Bá Vương Quyền, khi xuất chiêu rất lợi hại, khiến địch khiếp sợ, chưa chiến đã thắng.

 

Nhận võ học

Chiêu thức tầng 1-5: Chỉ cần hoàn thành cốt truyện chính tuyến thế lực tương ứng là có thể nhận được.

Chiêu thức tầng 6-7: Với điều kiện server hoàn thành sự kiện nội công 3 Cửu Âm Chí, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

 

Mô tả

 

Chiêu thứcHình ảnhHiệu quả
Ngã Hổ Phốc Thỏ

+ Long hổ phục, quỷ thần khâm, xông đến tấn công kẻ địch trước mặt gây 2 đòn Ngoại Công sát thương.

+ Khi đánh trúng mục tiêu, thêm hiệu quả “Phốc Thực” cho bản thân(Mỗi tầng tăng 10% sát thương chiêu thức [Ngã Hổ Phốc Thỏ], duy trì 30s, có thể xếp chồng 10 tầng)..

Mãnh Long Thám Trảo

+ Phong vân thế khởi, long bàn hổ y, kéo mục tiêu gây 4 đòn Ngoại Công sát thương.

+ Nếu bản thân tồn tại trạng thái Phốc Thực 10 tầng, sẽ nhận trạng thái “Hóa Long” ( [Long Du Bát Hoang] biến chiêu thành [Phong Hổ Vân Long], trạng thái duy trì 15s).

+ Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ.

Long Du Bát Hoang

+ Tường vân liệt hiểu trận, sát khí hách trường hồng, dùng quyền thuật gây 1 đòn Ngoại Công sát thương với kẻ địch xung quanh.

+ Khi tự thân tồn tại trạng thái “Hóa Long”, chiêu thức này sẽ biến thành [Phong Hổ Vân Long].

+ Uy lực chiêu thức [Phong Hổ Vân Long] càng lớn, sẽ không tốn nội lực.

Bá Vương Lâm Thế

+ Lực bạt sơn hề khí cái thế, quyết đánh đến cùng để phân cao thấp, đánh mạnh mục tiêu gây 7 đòn Ngoại Công sát thương.

+ Khi xuất chiêu vào cảnh giới “Bá Vương Lâm Thế” (Không bị đánh bay, đánh lui, đánh ngã, trạng thái duy trì 5s)..

+ Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ.

Hổ Tiếu Sơn Lâm

+ Long đằng hổ tiếu, trục nhược phi bồng, kích thích đội hữu xung quanh, thêm trạng thái “Hổ Tiếu” cho đội hữu (Tăng mạnh tốc độ di chuyển, duy trì 5s).

Thương Long Động Thiên

+ Long diệu hồng kiều, bá xưng thiên hạ, khi đỡ đòn thành công, thêm trạng thái “Long Tường” cho bản thân (Khi thi triển chiêu thức tấn công bộ võ học này, nhận 100% hiệu quả hấp huyết, mỗi chiêu tốn 1 tầng trạng thái này, duy trì 15s, có thể xếp chồng 1 tầng).

Hắc Hổ Thâu Tâm

+ Hổ quyện long bì, hư thực khó phân biệt, dùng quyền thuật gây 2 đòn Ngoại Công sát thương với kẻ địch trước mặt.

+ Khi kích phá đỡ đòn của kẻ địch, thêm trạng thái “Toái Tâm” cho kẻ địch (Khi thi triển công kích, tự thân chịu sát thương, duy trì 8s).

Phong Hổ Vân Long

+ Hổ cuồng long táo, không ngừng gào thét, dùng quyền thuật mạnh gây 3 đòn Ngoại Công sát thương với kẻ địch xung quanh và thêm hiệu quả “Tư Liệt” (Khi bị [Phong Hổ Vân Long] tấn công, sẽ chịu thêm sát thương, trạng thái duy trì 10s, có thể xếp chồng 40 tầng).

+ Chiêu thức liên tục không ngừng, không tốn nội lực.