Vạn Thú Sơn Trang

ĐẠO NGỰ THÚ

Là một đệ tử tinh anh của Vạn Thú Sơn Trang, đầu tiên phải học được cách điều khiển dã thú. Chỉ cần không ngừng học và luyện tập, mới có thể học được Đạo Ngự Thú.

 

THUẦN DƯỠNG THÁNH THÚ

Dưỡng thú 1 ngày dùng thú 1 giờ. Thánh thú của Thánh Thú Sơn Trang càng hung dữ mạnh mẽ vô cùng. Muốn điều khiển thánh thú thành công, đầu tiên phải thiết lập quan hệ tốt với thánh thú.

Đệ tử Vạn Thú Sơn Trang sau khi nhận được Thẻ Thuần Dưỡng có thể lần lượt thiết lập quan hệ với 5 loại thánh thú. Thu thập các loại Thiên Tài Địa Bảo (Có thể nhận được thông qua các sự kiện khác của sơn trang) để nhận sự xem trọng của thánh thú. Sau khi được thánh thú chấp nhận, người chơi xếp hạng 1 trong BXH độ thân mật, có thể triệu hoán thánh thú tạm thời đi theo hỗ trợ chiến đấu, thậm chí có thể đặt chức danh Ngự Thú.

 

XUẤT SƯ THẾ LỰC

Sau khi nhận được danh phận cấp 6 thế lực này, người chơi có thể tiến hành xuất sư ở NPC Lý Xuân Dương (Map Cái Bang 582 850)

Lợi thế:

Sau khi xuất sư có thể gia nhập các thế lực mới, bát đại môn phái truyền thống, vô môn phái khác.

Giữ lại nội công và bộ võ học.

Ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau khi xuất sư không thể vào lại thế lực xuất sư.

Số tầng nội công của thế lực này giảm 5 tầng, xóa toàn bộ tạp học.

 

PHẢN SƯ THẾ LỰC

Người chơi có thể tiến hành phản sư ở NPC Lí Xuân Dương (map Cái Bang 582 850) thế lực này bất cứ lúc nào.

Lợi thế:

Không có yêu cầu nào, bất cứ lúc nào cũng có thể phản xuất sư môn

Sau khi phản sư có thể gia nhập các thế lực mới, bát đại môn phái truyền thống hoặc vô môn phái khác.

Ảnh hưởng:

Trong 24 ngày sau khi phản sư không thể vào lại thế lực phản sư.

Xóa tất cả võ học, nội công, tạp học của thế lực này sau phản sư, không thể phục hồi. Sau khi vào lại môn phái này, cần học lại từ đầu.