Từ Gia Trang

NỘI CÔNG

Giới thiệu

Tam Thanh Chân Khí là Đạo Tâm Tâm Pháp Từ Gia Trang, "Tam Thanh Giả, Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh". Cái gọi là Nhất Khí Hóa Tam Thanh: "Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, vạn vật thiếu âm mà kết hợp dương, xung khí hòa hợp".

Sau khi tu thành công pháp, tĩnh tâm nhất quán, không chịu sự quấy nhiễu bên ngoài, có thể hóa giải lệ khí, điều hòa âm dương, tu đạo hồng quân.

 

 

Thuộc tính:Dương cương.

Đặc hiệu nội công:

Nhất Khí Hóa Tam Thanh: Khi công kích, có tỷ lệ 15% nhận được một luồng “Tam Thanh Chân Khí”; chính xác tăng cao, miễn dịch Tước Vũ Khí, Phong Chiêu, duy trì 10s (điều tức 30s).

Xung Khí Vi Hòa: Khi bị tấn công, có 15% tỉ lệ làm suy yếu 1% sát thương chiêu thức của địch, duy trì 60s, có thể xếp chồng 8 tầng. Đồng thời tăng 0.5% sát thương chiêu thức tự thân, duy trì 60s, có thể xếp chồng 8 tầng.

 

Nhận nội công

Tầng 1-36, hoàn thành cốt truyện chính tuyến thế lực tương ứng có thể nhận được.

Tầng 36 trở lên, sau khi nhận được danh phận cấp 2 Từ Gia Trang, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

 

VÕ HỌC

Giới thiệu

Binh khí: Thước/Đoản kiếm.

ƯuPhản kích phòng thủ, tấn công nhóm.

Ô Mặc Thước Pháp là võ học thần bí của Từ Gia Trang, không rõ nguồn gốc, nghe đồn bắt nguồn từ ý Đạm Mặc của "Đạm Mặc Thi Thiếp".

Thước pháp tuân theo nguyên tắc: "Chỉ hữu sở đoản, thốn hữu sở trường, nhượng lễ nhất thốn, đắc lễ nhất chỉ”, trong tiến có lùi, trong công có thủ, trong động có tĩnh. Thước pháp vừa bao hàm ý thơ Vân Mặc, vừa như mờ mịt không ranh giới, bao la cô độc, có thể khiến kẻ địch sợ hãi mất phương hướng ở trong đó, không thể tự thoát khỏi.

 

Nhận võ học

Cách 1: Chỉ cần hoàn thành cốt truyện chính tuyến thế lực tương ứng là có thể nhận được.

Cách 2: Cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

Cách 3: Với điều kiện máy chủ mở bộ nội công thứ 2 của môn phái, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

 

Mô tả

 

Chiêu thứcHình ảnhHiệu quả
Đoạn Mặc Tàn Chữ

+ Sương hào trịch bãi, nhậm tác lâm li, tạo 1 đòn Cương sát thương với kẻ địch phía trước.

+ Thêm trạng thái “Đoạn Hắc” cho kẻ địch (Bị chiêu thức [Ô Mặc Doanh Xích] tấn công sẽ gây hôn mê tạm thời trong thời gian ngắn).

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Đắc Thốn Tiến Thước

+ Được nước lấn tới, từng bước áp sát, nhanh chóng tấn công mục tiêu, tạo 4 đòn Cương sát thương với mục tiêu.

+ Chiêu thức này có thể lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ.

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Tụ Lí Càn Khôn

+ Ẩn nấp chờ thời, ẩn giấu càn khôn, khiến bản thân vào trạng thái “Phản Thủ Vi Công” ( Khi ở trạng thái đỡ đòn bị địch tấn công, có thể phá bỏ chiêu của địch, và tạo ra “[Càn Khôn Khí Trường]duy trì sát thương, kẻ địch vào khí trường, sẽ bị định thân 2s, khí trường tồn tại 8s).

+ Chiêu thức phản phòng, có thể suy trì 5s, vô hiệu với bá thể, bị hư chiêu khắc chế.

+ Tăng số tầng chiêu thức, có thể tăng sát thương phản kích. Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Nhất Thước Tuyệt Không

+ Phong định vân hắc, nhất xích tuyệt không, tấn công kẻ địch phía trước gây 1 đòn Cương sát thương.

+ Khi phá đỡ đòn của kẻ địch hấp thụ sinh mệnh hồi phục khí huyết tự thân và thêm trạng thái “Tuyệt Không” (giảm tốc, cấm khinh công, duy trì 5s).

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Vân Tung Vô Định

+ Mây trôi vô định, ẩn hiện vô hình, gây sát thương với kẻ địch xung quanh đồng thời tạo ra [Vân Tung Khí Trường] duy trì sát thương, kẻ địch có âm mưu ra khỏi khí trường sẽ bị định thân 2s, khí trường có thể duy trì 8s.

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Chỉ Thước Thiên Nhai

+ Ưu tư bổn vô biên, chỉ xích nhược thiên nhai, kéo 1 mục tiêu trước mặt đến trước mình và đánh bay nó, gây 2 đòn Cương sát thương. Tùy ý kéo mục tiêu trong phạm vi 20m phía trước.

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.

Ô Mặc Doanh Thước

+ Đạm mặc thu sơn, mộ hà hoàn chiếu, ô mặc doanh xích, khí kình tham sai, gây 5 đòn Cương sát thương với kẻ địch xung quanh.

+ Khí kình sục sôi, nếu kẻ địch ở trạng thái “Đoạn Mặc” thì mỗi chiêu có thể tạo thành hôn mê tạm thời trong thời gian ngắn.

+ Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể, khi thi triển chiêu thức có thể tự động di chuyển.

+ Khi trang bị Đoản Kiếm chỉ có thể phát huy 70% uy lực chiêu thức. Đeo Thước phát huy 100% uy lực chiêu thức.