Trường Phong Tiêu Cục

Nội công

Thiên Long Kình 

 

Thuộc tính: Dương cương, có thể tu luyện đến 49 tầng

Hiệu ứng tầng cao nhất

Mỗi lần tấn công có tỷ lệ sinh ra 1 đạo quyền kình, uy lực ngoại công tăng 12 điểm, khi quyền kích tích lũy 10 tầng trong 1 khoảng thời gian sẽ không thể kích hoạt được nữa.

Kình Khí Hộ Thể: Khi tích lũy đầy tầng quyền kình, bị tấn công sẽ tán phát khí kình và khiến bản thân trong 10s nhiều nhất chống đỡ được 400 điểm sát thương.

 

Lăng Vân Tâm Kinh

 

 

Thuộc tính: Dương cương, có thể tu luyện đến 59 tầng

Hiệu ứng tầng cao nhất

Vân Tiếp: Khi bị tấn công khiến bản thân hấp thụ 30% sát thương của 7 đòn bị tấn công tiếp theo

Vân Dẫn: Mỗi lần hấp thu sát thương sẽ tích lũy kình lực, khi tấn công sẽ đưa tất cả kình lực tấn công mục tiêu tạo thêm sát thương cương, uy lực ngoại công càng cao, kình lực càng mạnh, sát thương càng lớn.

 

Võ học

Bá Vương Thương Pháp

Binh khí hạn chế: Trường Thương ( Trường Côn)

Cự ly: Cận Chiến

Chiêu thức thuộc tính: Cương

Đặc tính: Đơn Chiến – Khống Chế

 

Hình ảnh

Kỹ năng

Hiệu quả (tầng 1)

Bá Vương Tạ Giáp

- Sở quân vây tứ phía, bá vương đành bỏ giáp. Lật người đâm xuyên, gây 1 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ;

- Khi đánh trúng đối thủ chưa chống đỡ sẽ lấy 4% tỷ lệ chính xác ngoại công của đối thủ về cho bản thân, duy trì 4s, không thể chồng. (Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

 

Lạc Anh Truy Hồn

- Ô giang lạc nhật ảnh, đãi truy  bá vương hồn. Vung thương tấn công, tạo 4 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch;

- Chiêu thức này mỗi lần bạo kích đều giảm 1s thời gian hồi khí các chiêu thức khác của bộ võ. (Chiêu thức này có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ) (Trang bị trường thương phát huy 100% uy lực, trường thương chỉ phát huy 70% uy lực)

Hoành Tảo Thiên Quân

- Nhớ năm xưa chinh chiến Cự Lộc, hoành tảo bạo Tần trăm vạn quân, gây 2 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ xung quanh;

- Đối thủ chưa kịp chống đỡ sẽ bị Choáng 2s. (Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

 

Phá Phủ Trầm Châu

- Năm xưa chí khí ngút trời cao, phá phủ trầm châu diệt cường Tần. Quay người múa thương, gây 5 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ phía trước;

- Chiêu thức bị cắt ngang trong trạng thái "Bất Khuất" sẽ đánh lui mục tiêu xung quanh. (Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

Lực Bạt Sơn Hà

- Lực bạt sơn hề khí cái thế. Vung thương lên cao, gây 1 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ phía trước;

- Đánh bay mục tiêu chưa kịp chống đỡ. (Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

Ô Truy Dương Đề

- Truy bất thệ hề khả nại hà. Ngựa ô giương gót, hư ảo vô cùng, tưởng rằng công kích, hóa ra hù dọa, gây 1 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ phía trước;

- Khi phá được đỡ đòn sẽ khiến đối thủ Choáng 2s. (Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

 

 

 

Thời Bất Lợi Hề

- Thời bất lợi hề khả nại hà. Thời bất ngã dữ, ngã ưu bất khuất. Thu thương thủ thế, đợi địch tấn công.

- Thêm cho bản thân trạng thái Thời Bất Lợi Hề, khi đỡ đòn thành công, có thể kích hoạt trạng thái Bất Khuất: Trong thời gian 5s, khi bản thân bị đánh bay, đánh ngã, có thể khiến kẻ địch xung quanh bị Định thân điều tức 45s (Khi kích hoạt hiệu quả định thân Định thân, trạng thái Bất Khuất sẽ biến mất); thương thế bản thân càng nặng, hiệu quả Định thân càng rõ rệt.

Bá Vương Biệt Cơ

- Hỡi Ngu cơ ta biết phải làm sao. Bá Vương bỏ giáp, Ngu cơ tiễn biệt, Sở quân tứ phía, Giang Đông không còn.

- Xoay mình tung thương, đơn thân phá trận, gây 6 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ. (Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

 

Nhạc Gia Thương Pháp

Binh khí hạn chế: Trường Thương ( Trường Côn)

Cự ly: Cận Chiến

Chiêu thức thuộc tính: Cương

Đặc tính: Đơn Chiến – Khống Chế

 

Hình ảnh

Kỹ năng

Hiệu quả (tầng 1)

 

Tiêu Tiêu Vũ Yết

- Đơn độc nơi cao vắng, mưa bão vừa mới tạnh. Xoay mình hạ thương, chống đỡ xuống đất, gây 1 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ phía trước và thêm trạng thái "Tiêu Tiêu Vũ Yết".

- Khi bị [Hàn Kim Minh Dạ] tấn công sẽ tạm thời hôn mê. (Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

Đại Mạc Cô Yên

Đơn thương độc mã, xông pha đại mạc, gây 7 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ.(Có thể dùng khinh công tiếp cận)(Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

Trường Khu Hà Lạc

- Trường khu độ hà lạc, trực đảo hướng yên vu. Nhất vãng vô tiền thế, cầm thương phá trận vũ, đối với kẻ địch tạo 1 đòn Ngoại công sát thương, chiêu thức này có thể thi triển khi di chuyển, quá trình thi triển chiêu thức là trạng thái Hoàng bá thể. Chiêu thức này có thể liên tục thi triển trong 5s, thi triển 3 lần trở lên (Bao gồm 3 lần), chiêu thức mỗi lần sẽ kèm thêm hiệu quả đánh bay. (Trang bị trường thương phát huy 100% uy lực, trường thương chỉ phát huy 70% uy lực)

 

Hàn Kim Minh Dạ

Đêm hôm mờ sương khói, cờ phất tiếng lạnh tanh. Thương run vội đâm, bóng ảnh mập mờ, gây 5 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ phía trước, đòn cuối của chiêu thức có thể <font color="#f9fc00">đánh bay</font> đối thủ chưa chống đỡ.<br>(Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)

Đạp Phá Sơn Khuyết

Giá tràng xa, đạp phá giá lan sơn khuyết. Vung thương, hư thực khó lường, tạo 2 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch, sau khi phá phòng thành công, thêm cho kẻ địch trạng thại “Đạp phá”: Lần tới bị công kích sẽ bị đánh ngã, duy trì 3s. (Trang bị trường thương phát huy 100% uy lực, trường thương chỉ phát huy 70% uy lực)

Giận Giữ Cực Độ

Mối hận Tịnh Khang, thần tử nộ, đến khi nào! Thay thương bằng chưởng, trữ lực xung kích, bản thân đi vào trạng thái "Nộ Phát Xung Quan": Mỗi giây nhận 2 Nộ Khí, tăng 10% sát thương ngoại công, bị tấn công sẽ chịu thêm 10% sát thương, duy trì 7s.

 

Tráng Hoài Kích Liệt

Ngẩng trời gào xa, tâm ta quyết liệt. Cầm thương nghênh địch, hào khí xung thiên, thành công chống đỡ bạo kích của đối thủ, bản thân nhận trạng thái "Tráng Hoài Kích Liệt": Sát thương nhận giảm 20%, duy trì 3s. Mỗi 25s chỉ nhận trạng thái này 1 lần.

Trường Hà Lạc Nhật

Ngựa dẫm sông dài, thương múa ngày phai. Giơ thương nhọn khiển ngựa phi, tấn công phá trận, gây 10 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ.(Trang bị Trường Thương phát huy 100% uy lực chiêu thức, trang bị Trường Côn chỉ phát huy 70%)