Trường Phong Tiêu Cục

Gia nhập

Đệ tử Cái Bang: Nhận nhiệm vụ ở chưởng môn Tiêu Thiên Phóng, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia nhập

Nhân sĩ giang hồ: Bên ngoài thành Tô Châu có dán thông tin của “Thiên hạ đệ nhất tiêu cục”, người trẻ tuổi nếu muốn lập sự nghiệp có thể đến xem 1 chuyến.

 

Yêu cầu cơ bản

Nhân sĩ giang hồ

Server đã mở Cửu Âm Chí “Ẩn Thế Bát Phái”;

Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ;

Không có buff phản xuất sư môn;

Là Cái Bang hoặc vô thế lực, vô môn phái;

Ký hiệu thiện ác không được là Ác, Tà;

Số lần sát nhân không quá 1000 người và đang sử dụng đạo cụ lẩn trốn;

Không đang có trạng thái cướp tiêu;

Không đang bị truy nã;

Không phải người tịnh thân;

Chưa từng luyện qua Quỳ Hoa Bảo Điển;

Không đang có điểm PK;

Số lần vận tiêu thường trong ngày không nhỏ hơn 3;

Chưa từng nhận tôn hiệu Sát Nhân Ma Vương, Thiên Sát Tinh

Không có thân phận chưởng môn, trưởng lão, chấp sự môn phái. 

 

Đệ tử Cái Bang

Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ;

Không có buff phản xuất sư môn;

Là Cái Bang hoặc vô thế lực, vô môn phái;

Là danh tuấn giang hồ

Không đang có trạng thái cướp tiêu;

Không đang bị truy nã;

Không phải người tịnh thân;

Chưa từng luyện qua Quỳ Hoa Bảo Điển;

Không đang có điểm PK;

Chưa từng nhận tôn hiệu Sát Nhân Ma Vương, Thiên Sát Tinh

Không có thân phận chưởng môn, trưởng lão, chấp sự môn phái.

 

Nhập môn chính tuyến 

Đệ tử Cái Bang: Nhận nhiệm vụ ở chưởng môn Tiêu Thiên Phóng, hoàn thành nhiệm vụ có thể gia nhập

Nhân sĩ giang hồ: Bên ngoài thành Tô Châu có dán thông tin của “Thiên hạ đệ nhất tiêu cục”, người trẻ tuổi nếu muốn lập sự nghiệp có thể đến xem 1 chuyến.

Cách thức nhập môn

Bước 1: Đệ tử giang hồ có thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ nếu muốn gia nhập Trường Phong Tiêu Cục hãy đến Tô Châu tìm A Thất (765,468) nhận nhiệm vụ tiêu cục phong ba. Sau đó đến gặp Trương kỳ (765,467 ) trả nhiệm vụ.

Bước 2: Đến thăm hỏi Trương Đại Ngưu (596, 558) và dùng 1 tách trà. 

Bước 3: Đến gặp Triệu Dương (412, 1872), sau đó vận tiêu.

Bước 4: Trong quá trình vận tiêu người chơi sử dụng đúng phím sẽ tăng tốc độ chạy và đến gặp Diệp Minh Dương (1340,2097 )

Bước 5: Tìm Trưởng Tôn Tử Vũ (1557, 466) để kiểm tra điều kiện gia nhập và nhận nhiệm vụ Khảo Nghiệm Sinh Tử, đạt đủ điều kiện sẽ nhận được lệnh bài.

 

Nhập môn kỳ ngộ

Kỳ ngộ: Nếu được cao nhân để ý sẽ không khó để gia nhập tiêu cục.

Điều kiện 

Máy chủ mở Cửu Âm Chí nội công 2

Người chơi phải có Danh Tuấn Giang Hồ

Người chơi từ bổn môn phái xuất sư, phản sư xong trong 24 ngày không thể vào lại

Người chơi không bị truy nã

Người chơi không ở trạng thái cướp tiêu

Điểm sát lục của người chơi không quá 2000

Người chơi phải là đệ tử Cái Bang hoặc Vô Thế Lực, Vô Môn Phái hoặc Dịch Dung, Hạ Sơn, Phản Sư

Ký hiệu Thiện Ác của người chơi không là Ác

Cơ thể của người chơi không khiếm khuyết

Người chơi chưa nhận được tôn hiệu Sát Nhân Ma Vương, Thiên Sát Tinh

Người chơi không thể có danh phận Chưởng Môn, Trưởng Lão, Chấp Sự

Người chơi đạt đến Giá Khinh Tựu Thực

Người chơi chưa tu luyện đến Quỳ Hoa Bảo Điển

Cách thức nhập môn

Bước 1: Đến Tô Châu(525,365) gặp Tiểu Tư nhận nhiệm vụ khan hiếm tiêu thạch,  sau đó đến Tô Châu (541,352) gặp Đỗ Bách Niên.

Bước 2: Gặp Người Thần Bí (581.272) đối thoại và gặp Lâm Thiên Nam để trò chuyện, học cách chế tạo hỏa dược.

Bước 3: Đem hỏa dược đã chế đến đặt cạnh chậu hoa (619,419) và quay về Lâm Thiên Nam trả nhiệm vụ. Trò chuyện cùng nhân vật này và nhận nhiệm vụ điều tra tiêu thạch.

Bước 4: Đến các tọa độ ghi trên giấy để điều tra, nhận thông tin xong quay trở về Tô Châu (833,504) và đánh bại 3 Ma Giáo trung nhân. 

Bước 5: Gặp Lâm Thiên Nam (611,435) để hồi báo, hoàn thành xong đến gặp NPC người tiếp dẫn ẩn thế môn phái (607,440).

Bước 6: Đến Kim Lăng Trường Phong Tiêu Cục Tổng Đà tìm Âu Dương Tiếu (1682,418). Sau khi vượt qua kiểm tra của Âu Dương Tiêu (Kỳ ngộ khảo nghiệm nhập môn ) nhận lệnh bài kỳ ngộ khảo nghiệm nhập môn Trường Phong Tiêu Cục (Hạn sử dụng 2 ngày). Trả nhiệm vụ NPC Âu Dương Tiếu gia nhập Trường Phong Tiêu Cục

Bước 7: Đến Kim Lăng gặp NPC Địch Quan (1437,435) để trả nhiệm vụ và nhận Q Tiêu Cục Khảo Nghiệm.

Bước 8: Gặp NPC Văn Nghị Thành (1582,435) để tiếp nhận khiêu chiến với các NPC Tiêu Sư và khiêu chiến với các NPC Tiêu Sư

Bước 9: Sau khi khiêu chiến thành công với các NPC Tiêu Sư, người chơi đến gặp NPC Văn Nghi Thành tiếp nhận nhiệm vụ tìm bình hoa quý giá và chiếc ly tinh xảo.

Bước 10: Trả nhiệm vụ cho Văn Nghị Thành, NPC Người Hầu (1681,304), và NPC Địch Quân (1437,435).

Bước 11: Đến Kim Lăng (1698, 454) dùng Bồ Đoàn quỳ lạy. Sau đó đến gặp NPC Địch Quân (1437,435) để trả nhiệm vụ gia nhập Trường Phong.