Thần Thủy Cung

 

Người chơi có thể xem điều kiện xuất phản sư ở NPC Ảo La (2533, -1349) ở map Thần Thủy Cung.

Xuất sư

Hình phạt

- Sau 24 ngày mới được vào lại

- Từ danh phận 3 – 10 sẽ được giữ lại nội công, chiêu thức, danh vọng. Tạp học bị xóa

- Nếu người chơi là đệ tử VMP khi xuất sư có 2 sự lựa chọn:

+ Gia nhập Nga My, chỉ xóa tạp học của Hoa Sơn giữ lại võ học của Nga My nếu người chơi có đổi skill Nga My

+ Gia nhập VMP xóa tạp học, skill Nga My nếu người chơi có đổi skill.

- Người chơi bấm phím tắt J, chọn phái trưởng thành tìm đến gặp NPC phản Xuất sư Ảo La (2533, -1349)

- Từ danh phận 3 – danh phận 9 người chơi xuất sư  sẽ tốn đạo cụ xuất sư ( 1 thẻ tốn 100 thần thủy lệnh), mỗi lần chỉ đổi được 1 đạo cụ xuất sư

- Xuất sư thành công sẽ xuất hiện clip

Phản sư

Hình phạt

- Phản sư danh phận 1: Xóa hết toàn bộ nội công, tạp học, võ học.

- Phản sư danh phận 2, nội công xóa hết, võ học giữ lại tầng 1

- Nếu là đệ tử Nga Mi gia nhập vào Thần Thủy Cung thì khi phản sư chỉ có 1 lựa chọn là quay về Nga Mi.

- Đệ tử vô môn phái sau khi hoàn thành nhiệm vụ Uyên Nguyên Thần Thủy và đổi trang sách võ học Nga Mi khi phản sư sẽ chỉ có 1 lựa chọn là rời Thần Thủy Cung về Vô Môn Phái, xóa hết tất cả võ học Nga Mi.