Thần Thủy Cung

Nội công môn phái

 

Huyền Nguyên Khống Thủy Quyết Thương Lan Bí Phổ

Thuộc tính nội công: Âm Nhu

Số lần có thể tu luyện cao nhất: 49 tầng

Thuộc tính nội công: Âm Nhu

Số tầng có thể tu luyện cao nhất: 59 tầng

Hiệu quả đủ tầng

Hiệu quả đủ tầng

Lực tay

Thân pháp

Nội tức

Canh khí

Thể phách

Lực tay

Thân pháp

Nội tức

Canh khí

Thể phách

41

43

125

68

62

95

95

243

103

108

Khí  Huyết tăng

Nội lực tăng

Nội công phòng ngự

Lực đỡ đòn

Khí Huyết tăng

Nội lực tăng

Nội công phòng ngự

Lực đỡ đòn

3930

1130

100

2860

7380

2160

175

7170

Hiệu ứng nội công

- Lúc bị tấn công có tỷ lệ nhất định ngưng khí thành thủyđưa một luồn Thủy Châu vào trong người mục tiêu gây ra sát thương âm.

- Thủy Thế Vô Thường: Thủy  Châu sẽ ngẫu nhiên xuyên vào giữa các mục tiêu gây ra sát thương âm, uy lực của nó sẽ lần lượt giảm đi.

Hiệu ứng nội công

- Kinh Đào: Khi công kích có xác suất tăng 30% sát thương mọi chiêu thức bản thân hoặc giảm 30% mọi phòng ngự của đối phương, thời gian duy trì 12 giây.

- Hãi Lãng: Khi bị công kích có xác suất tăng 30% mọi phòng ngự bản thân hoặc giảm 30% sát thương mọi chiêu thức của đối phương, thời gian duy trì 12 giây

- Thương Lan Bách Biến:Khi bản thân đồng thời tồn tại trạng thái "Kinh Đào" và "Hãi Lãng", sẽ duy trì hồi phục khí huyết; khi mục tiêu đồng thời tồn tại trạng thái "Kinh Đào" và "Hãi Lãng", sẽ duy trì mất khí huyết.

 

Thệ Thủy Quyết

Tương vương hữu ý, thần nữ vô tình. Dùng chân khí nội công, chưởng cơ ao hãm, lấy sức mạnh nội lực để gây sát thương lớn cho đối thủ.

 

 

Kinh Tuyết Thích

Là tuyệt kỹ võ học nổi danh, uy chấn khắp giang hồ. Hàn nguyệt chiếu tích tuyết, hoành phi toàn thích, gây ra sát thương.