Quân Tử Đường

Lạc Ảnh Phi Hoa Kiếm

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Anh Hùng Lệ

Thực chiêu

Huy sát kiếm khí, quét sạch kẻ địch tạo thành 30 điểm ngoại công sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn 15 điểm); công kích kết thúc ngưng tụ chân khí “Hùng Lệ”, khi tiếp tục chiêu này chân khí bộc phát khiến kẻ địch bất ổn (không thể sử dụng khinh công).

 

Phi Yến Phản

Thực chiêu

Chiêu tiên phong, chống đỡ tự nhiên, tạo thành (54~56) điểm ngoại công sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 27 điểm); khi mục tiêu bất ổn, đánh bay lên không trung

 

Hoa Vô Ngôn

Hư chiêu

Sa từ kiếm khí, bập bềnh đưa đẩy, tạo thành 20 điểm ngoại công sát thương đối (tổng 1 đòn, mỗi đòn 20 điểm); sau khi phá phòng thành công, khiến kẻ địch bất ổn (không thể dùng khinh công).

 

Lạc Trần Khiếu

Giá chiêu

Lạc kiếm quy vị, thân kiếm vi nhất; Đỡ đòn thành công có xác xuất phản chấn mục tiêu, khiến mục tiêu định thân, không thể di chuyển.

 

Lạc Anh Phi Hoa

Thực chiêu

Chiêu thức xung phong, kiếm khí phức tạp, tấn công mục tiêu tạo thành 53~55 điểm ngoại công sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn 51 điểm), chiêu thức có thể tấn công mục tiêu trên không và khiến đôi chân tê dại; giảm tốc độ và không thể dùng khinh công.

 

Hạnh Hoa Xuân Vũ

Khí chiêu

Vận dụng thủ pháp đặc biệt, chế tạo tại chỗ 1 khu vực có lợi cho bản thân, tăng cường uy lực ngoại công, uy lực nội công và năng lực khôi phục khí huyết của bản thân.

 

Phong Hoa Tuyết Nguyệt

Thực chiêu

Phong hoa khởi vũ, tuyết nguyệt hồi toàn, di chuyển công kích kẻ địch xung quanh, tạo thành (201~203) điểm ngoại công sát thương (tổng 5 đòn, mỗi đòn khoảng 88 điểm), nếu kẻ địch 2 chân tê dại thụ thương càng nặng. (1 khi xuất thủ không thể đánh gãy)

 

Kính Hoa Thủy Nguyệt

Nộ chiêu

Lạc Hoa Bí Kỹ, nhu kiếm lồng lộng, mềm mà không đứt, công kích mục tiêu tạo thành (176~178) điểm ngoại công sát thương (tổng 9 đòn, mỗi đòn đều 20 điểm sát thương).

 

 

Vô Nhai Kiếm Pháp

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Bích Thủy Nhất Tâm

Thực chiêu

Thân chuyển 1 cái, kiếm khí phát ra, đối với mục tiêu tạo thành 42 điểm Nhu sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn 42 điểm)

 

Hải Thiên Nhất Tuyến

Thực chiêu

Chiêu thức xung phong, tiếp cận công kích mục tiêu tạo thành 50 điểm Nhu sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn 25 điểm)

 

Thương Hải Nhất Túc

Khí chiêu

Vô Nhai Tâm Pháp, lúc thi triển sẽ sinh ra khí Vô Nhai xung quanh; nhận khí này ảnh hưởng đến tấn công của bạn bè và làm giảm thương hại.

 

Hồi Phong Nhất Kiếm

Hư chiêu

Kiếm khí hồi phong nhất đãng, tạo 20 điểm Nhu sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn 20 điểm), với kẻ thù phía trước, nếu kích phá chống đỡ đối phương, có thể khiến kinh lạc tổn thương nội lực phát ra ngoài.

 

Phản Qua Nhất Kích

Đỡ đòn

Thế phòng ngự, khi hóa giải thế công đối phương, hồi phục nhanh MP bản thân (xác suất 50%, mỗi 1s hồi 1% MP, duy trì 4s)

 

Ngự Thiên Nhất Nộ

Nộ chiêu

Vô Nhai Tâm Pháp, ngự kiếm nóng giận mà phát ra, sản sinh khí Vô Nhai hùng hồn, khiến bản thân và bạn bè bị ảnh hưởng tăng nâng cao sát thương nhu, và nâng cao tốc độ hồi phục nội lực.

 

Đãng Nhiên Nhất Không

Thực chiêu

Kiếm khí triệt không nhi xuất, tạo 50 điểm Nhu sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn 50 điểm) với kè thù phía trước;

 

 

Tiêu Dao Thoái Pháp

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Tam Điệp Lạc Mai

Thực chiêu

Tam lộ khoái công, sát thương địch tạo thành 44 điểm sát thương âm (tổng 3 đòn, mỗi đòn 15 điểm), phối hợp “Tiêu Dao Thân Pháp” có thể phát huy uy lực.

 

Côn Ngọc Thu Sương

Thực chiêu (âm)

Chiêu thức xung phong, cước pháp mạnh mẽ liên tục đá mục tiêu tạo thành 56 điểm Âm sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn 28 điểm), phối hợp “Tiêu Dao Thân Pháp” phát huy uy lực lớn.

 

Linh Xà Bãi Vĩ

Thực chiêu

Phi thân đá cước vào đối thủ tạo thành 56 điểm Âm sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn 28 điểm), phối hợp với “Tiêu Dao Thân Pháp” sẽ tạo được uy lực lớn.

 

Băng Tiêu Diệp Tán

Hư chiêu

Phiên đằng hư thích, tạo cho quần địch 23 điểm Âm sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn 11 điểm), nếu đối phương kháng cự thì sẽ bị đánh ngã xuống đất và bị nội thương, tốc độ di chuyển giảm đồng thời tiếp tục chịu tổn thương.

 

Thu Hào Vô Phạm

Đỡ đòn

Thế phòng ngự, khi đỡ đòn thành công sẽ kích hoạt “Tiêu Dao Thân Pháp” (tăng tốc và tăng uy lực Tiêu Dao Thoái Pháp)

 

San San Lục Ảnh

Nộ chiêu

Tiêu Dao Chi Ý, tấn công mạnh mẽ, liên hoàn cước kinh hồn tạo 281 điểm Âm sát thương (tổng 9 đòn, mỗi đòn 32 điểm), phối hợp “Tiêu Dao Thân Pháp” có thể phát huy uy lực lớn.

 

Hàn Mai Thổ Nhị

Thực chiêu

Chiêu thức xung phong, súc thế đạn thích đối với mục tiêu tạo thành 73 điểm Âm sát thương (tổng 5 đòn, mỗi đòn 14 điểm); nếu tự thân tồn tại “Tiêu Diêu Thân Pháp”, khi lăng không công kích mục tiêu không trung, mang đại bức tăng lên gấp bội chiêu thức sát thương.

 

 

Ngọc Tiêu Kiếm Pháp

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

 

Vân Tâm Xuất Tụ

Thực chiêu

Kiếm khí xao động, tạo thành 1 đòn Nhu sát thương đồng thời tăng "Vân Tâm" cho mục tiêu: Khiến mục tiêu giảm tốc.

 

Tiêu Sử Thừa Long

Thực chiêu

Chiêu thức tiên phong, Kình Kiếm Tam Liên, tạo thành 3 đòn Nhu sát thương, mỗi lần công kích đều tràn nhuệ khí "Thừa Long": 1 đạo sát thương liên hoàn 3 lần.  (Chiêu thức này dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Kim Thanh Ngọc Chấn

Thực chiêu

Ngọc Tiêu Tuyệt Kỹ, thân kiếm rung lên, phóng 1 đợt sóng âm đến mục tiêu, có thể bắn liên tục. Mục tiêu bị sóng âm bắn tạo thành: Sát thương công kích, choáng 1s, hạn chế khinh công 4s.Tối đa 5 lần bắn.

 

Hưởng Cách Lầu Đài

Hư chiêu

Kiếm tẩu quy nhất, thanh thế hào hùng, tạo thành 1 đòn Nhu sát thương cho địch phía trước; khi phá phòng thành công, khiến mục tiêu bất động

 

Sơn Ngoại Thanh Âm

Giá Chiêu

Loại trừ tạp niệm, giữ vững tinh thần, khi đỡ đòn thành công, tăng"Thanh Âm": Khi trạng thái này chồng đến tầng 8, xóa thời gian hồi khí "Kim Thanh Ngọc Chấn"  (Khoảng cách 5s).

 

Trạo Ca Trung Lưu

Thực chiêu

Dĩ thanh vi kiếm, dĩ kiếm vi thanh, tạo 1 lá chắn âm thanh: Kẻ địch trong phạm vi lá chắn sẽ không ngừng mất Khí huyết, kéo dài 16 giây.

 

Phụng Khúc Trường Minh

Nộ Chiêu

Múa Ngọc Tiêu Kiếm, như múa trên không, tiêu thanh du dương, tạo thành 11 đòn Nhu sát thương. Sóng âm quấy nhiễu quân địch, khiến chúng vào trạng thái"Mê Hồn": Giảm lực công kích, hiệu quả ấn phím hỗn loạn (Đảo lộn trên dưới trái phải), quân địch trên không mất phương hướng.