Niệm La Bá

Nội công

Giới thiệu

Vân Mộng Thiên Hương Quyết: Âm nhu, có thể tu luyện đến 49 tầng

 

 

 

Khi bị tấn công có tỷ lệ dẫn cho 1 mục tiêu 1 luồng hương chướng, khiến trong 8s huyết mạch bị tổn hại, duy trì tổn thất khí huyết.

Hương Tiêu Thực Cốt: Khi bị mục tiêu có hương chướng tấn công, sẽ phản phệ 20% sát thương.

 

Thiên Ma Bí Pháp: Âm nhu, có thể tu luyện đến 59 tầng

 

 

Ma Ngâm: Khi tấn công có tỷ lệ ngưng tụ nội công phát ra 1 luồng tiêu âm, khiến mục tiêu trong 12s duy trì nhận sát thương âm.

Mị Vũ:Khi bị tấn công có tỷ lệ thi triển mê thuật khiến kẻ địch mất kình lực, trong thời gian 12s giảm 30% sát thương tất cả chiêu thức.

Thiên Ma Hoan Cảnh: Nếu đồng thời bị cả 2 trạng thái Ma Ngâm và Mị Vũ ảnh hưởng sẽ bị bước vào hoan cảnh, tâm ý hỗn loạn, mất phương hướng, nộ khí cũng liên tục tiêu tán. (Học tầng 49 trở lên lĩnh ngộ được).

 

Võ học

Thiên Ma Vũ

Binh khí hạn chế: Đồ Thủ - Phi Tiêu

Cự ly: Cận Chiến

Chiêu thức thuộc tính: Âm          

Đặc Tính: bá thể, khống chế

 

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Hiệu quả(tầng 1)

 

Thiên Ma Tam Tương

- Quần ma loạn vũ, tam tương gia thân, giúp bản thân tăng [Thiên Ma Tam Tương]: Nếu chống đỡ thành công, sẽ gây thêm cho địch 1 tấm Thiên Ma Ấn, đồng thời bản thân có tỉ lệ được 1 tấm "Tam Tướng Chi Ấn", "Tam Tướng Chi Ấn" nhiều nhất được 10 tấm.

- "Thiên Ma Ấn" trên người địch do [Thiên Mã Dẫn] [Diệu Lạc Dẫn], [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn] phóng ra, tạo ra hiệu quả đặc biệt với nó. "Tam Tướng Chi Ấn" có thể tăng 3% sát thương chiêu thức [Thiên Mã Dẫn] [Diệu Lạc Dẫn], [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn] và [Dữ Ma Cộng Vũ]. Tốn 3 tấm "Tam Tướng Chi Ấn" khiến khi xuất chiêu [Thiên Mã Dẫn] [Diệu Lạc Dẫn] [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn]) bản thân là Hoáng Bá Thể.

Bi Ma Kích

- Bi ma nhỏ huyết lệ, nhất nhãn đoạn nhân trường. Bó gối tọa thiền, chưởng phá phòng ngự, gây 1 đòn Ngoại công sát thương.

- Nếu thành công phá phòng ngự của đối thủ có thể thêm "Thiên Ma Ấn" và bản thân nhận được 10 điểm Nộ Khí.

Lạc Ma Kích

- Diệu lạc lưu phong, doanh doanh dẫn vũ. Mời đối thủ cùng hòa vào vũ điệu, gây 4 đòn Ngoại công sát thương và thêm "Thiên Ma Ấn" lên đối thủ chưa kịp chống đỡ, bản thân nhận được  "Lạc" (tăng 10% sát thương và 30% tốc độ di chuyển), duy trì 4s. (Có thể dùng khinh công tiếp cận)

Nộ Ma Kích

- Văn thù nộ mục, chu thiên bất tường.tác nộ ma chi tư, tạo 2 đòn Ngoại công sát thương với địch trong phạm vi xung quanh 5m, đồng thời thêm "Thiên Ma Ấn" cho mục tiêu chưa kịp đỡ đòn.

Tam Thánh Dẫn

- Tam Thánh càng tham si, giơ tay thôn nhật nguyệt. Dùng nội lực tung ám khí, chấn sát đối thủ, gây 1 đòn Ngoại công sát thương.

- Nếu đối thủ trúng "Thiên Ma Ấn" sẽ không ở trạng thái phòng ngự và chiêu này bỏ qua phòng ngự ngoại công của đối thủ.

Diệu Lạc Dẫn

- Diệu nhạc múa trước mắt, sát cơ ẩn bên trong. Cúi người lưng thấp, kích chưởng xuống đất, gây 1 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ trong vòng 5m phía trước, đánh trúng mục tiêu có "Thiên Ma Ấn" sẽ gây Choáng 3s.

Văn Thù Dẫn

- Văn thù pháp giá chí, chỉ độ hữu duyên nhân. Nhu thân phiên chưởng, kình khí ngoại phóng, tạo 3 đòn Ngoại công sát thương cho địch xung quanh 5m, đồng thời lấy "Thiên Ma Ấn" của địch bị trúng đánh ngã.

Thiên Ma Chuyển Hóa

- Nhất niệm thành phật, nhất niệm thành ma. Tả thủ niêm hoa, hữu thủ phiên thiên, khiến bản thân lập tức nhận 1 “Tam Tương Ấn”. “Tam Tương Ấn” có thể tăng 3% sát thương chiêu thức của [Thiên Ma Dẫn] [Diệu Lạc Dẫn], [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn] và cả [Dữ Ma Cộng Vũ]. Tiêu hao 3 “Tam Tương Ấn” có thể khiến [Thiên Ma Dẫn] ( [Diệu Lạc Dẫn] [Tam Thánh Dẫn], [Văn Thù Dẫn]) xuất chiêu là trạng thái Hoàng bá thể.

Dữ Ma Cộng Vũ

- Bằng thùy vi vấn thiên ma nữ, xướng đắc trần cung ngọc thụ thanh. Bóng ảnh thấp thoáng, tâm ta bàng hoàng, thân bất do kỷ, hỗn loạn cuồng ngông, buộc đối thủ trong phạm vi 6m cùng nhảy múa và gây 6 đòn Ngoại công sát thương. Khi thi triển bản thân trong trạng thái Hoàng Bá Thể.

 

Yên Chi Huyết 

Binh khí hạn chế: Đoản Kiếm + Phi Tiêu

Cự ly: Cận Chiến

Chiêu thức thuộc tính: Âm          

Đặc Tính : Quần chiến

 

Hình ảnh

Tên kỹ năng

Hiệu quả(tầng 1)

Duyên Hoa Tận

- Phương trạch bất gia, duyên hoa bất ngự. Huy chủy thân tiền tật tước, tạo 1 đòn Ngoại công sát thương cho địch trước trong phạm vi 5m.

- Sau khi chiêu thức đánh địch chính xác, có thể xóa 1 trạng thái Giảm Ích của bản thân.

Lưu Lệ Thủy

- Chỉ sợ xuân xanh không đợi chờ, đành ngắm lá non tựa như hoa. Khóa đầu chạm gối, xoay cổ lật người, gây 3 đòn Ngoại công sát thương lên 1 đối thủ.(Có thể dùng khinh công tiếp cận)

Tố Lý Thương

- Tố Li Thương, thống ẩm tùng lai biệt hữu trường. Thêm cho bản thân trạng thái “Tố Li Thương”: Mỗi lần đỡ đòn thành công, có thể nhận trạng thái “Li Thương”, “Li Thương” có thể chồng 9 tầng, duy trì 30s.

- Tiêu hao 3 tầng “Li Thương” có thể thi triển chiêu thức [Tố Li Thương (Ẩn)]: Đưa nội công vào hạt giống, rải trên đất, khi xuống đất sinh trưởng mạnh, hình thành “Đằng Chướng”, “Đằng Chướng” tạo sát thương ngoại công cho kẻ địch trong phạm vi 5m, và trói chặt kẻ địch, khiến Định thân 2s.

Tiếu Đoạn Trường

- Xưa ngỏ lời tình si, nay nhớ nụ cười ngọt.

- Phi thân xoay đao, xoành xoạch phía trước, gây 1 đòn Ngoại công sát thương lên đối thủ trước mặt.Khi phá đỡ đòn sẽ thêm trạng thái "Đoạn Trường", trong vòng 8s nếu dùng Khinh Công sẽ bị Định Thân 2s, có thể kích hoạt Định Thân 1 lần.

 

Tâm Tương Tư

- Biết rằng tương tư thật vô ích, chỉ tiếc mị tình hóa cuồng si.

- Giơ tay áo che mặt, giấu sát khí ẩn tàng, chuyển nội lực vào hạt giống rồi rải xuống đất, 2s sau nội lực bùng phát, tạo thành "Hoa Chướng", "Hoa Chướng" có thể đánh bay đối thủ trong vòng 5m và gây sát thương ngoại công.

Tình Tương Túy

- Lạc hoa như hữu tình tương túy, tạo 4 đòn Ngoại công sát thương cho kẻ địch đơn lẻ, khi chiêu thức này bị ngắt, nội lực tiêu tán của người thi triển sẽ chấn lui kẻ địch trong phạm vi 5m, và gây định thân 2s. (Chiêu thức này có thể dùng khinh công nhanh chóng tiếp cận đối thủ)

Sinh Tử Truy

- Điệp luyến hồng hoa hoa luyến điệp, cùng người nương tựa, há sợ gió tây xa. Phóng ám khí đến đối thủ, gây 1 đòn Ngoại công sát thương.

- Nếu đánh trúng đối thủ chưa kịp chống đỡ, bản thân sẽ dịch chuyển tức thời đến cạnh đối thủ và gây Choáng 2s.

Hồng Nhan Lệ

- Thời gian nhanh chư cắt, hồng nhan đã tàn lụi. Khóa tay giữ đầu, ôm vai siết cổ, gây 7 đòn Ngoại công sát thương lên 1 đối thủ.

- Nếu đối thủ bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Định Thân của chiêu thức Bộ Võ thì chiêu thức này sẽ đổi thành [Hồng Nhan Lệ (Ẩn)], có thể kéo 1 đối thủ trong phạm vi 20m đến cạnh để tấn công.