Kim Châm Thẩm Gia

NỘI CÔNG

Giới thiệu nội công

Kim Quan Ngọc Tỏa Nhị Thập Tứ Quyết là công pháp bí môn của Kim Châm Thẩm Gia công pháp này là để tự thân luyện dưỡng, cứu người bị thương, khẩu quyết là "Khấu xỉ tồn thần, yên tân phục khí, bảo dưỡng tinh huyết, bồi đan điền khí, thanh tĩnh tích khí, tinh huyết bất suy, trường sinh bất lão".

Kẻ đạt mức đại thành sẽ có khí huyết nội lực dồi dào, khi trọng thương, còn có thể tự tổn hại chân khí, hoán chuyển nguyên dương, cứu giúp vạn vật.


 

Thuộc tính: Thái Cực.

Đặc hiệu nội công:

Kim Quan Ngọc Tỏa: Khi bị tấn công, trong vòng 7s sẽ không bị tấn công nữa, khôi phục 5,5% khí huyết tối đa, 3,6% nội lực tối đa.

Cải tử Hoàn Sinh: Khi bản thân vào trạng thái trọng thương, khôi phục lượng lớn khí huyết cho người chơi hảo hữu trong vòng 16m xung quanh (55% khí huyết tối đa, 55% nội lực tối đa). Cách thời gian hiệu ứng lần kế tiếp 5 phút.

Thêm hiệu quảMiễn Tử Hồ Bi”: Tăng 20% sát thương chiêu thức khi đủ tầng.

 

Nhận nội công

Tầng 1-5, hoàn thành cốt truyện chính tuyến thế lực tương ứng có thể nhận được.

Tầng 6-21, cần phải hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

Tầng 22 trở lên, với điều kiện máy chủ mở bộ nội công thứ 2 của môn phái, hoàn thành nhiệm vụ hàng tuần hàng ngày của thế lực, nhận được vật phẩm nhiệm vụ rồi tiến hành đổi.

 

VÕ HỌC

Giới thiệu

Binh khí: Châm.

Ưu: Hồi phục sức.

Tam Dương Huyền Châm: là tuyệt học trấn môn Kim Châm Thẩm Gia.

Hội Nguyên có viết "Tam dương giả, thái dương, dương minh, thiểu dương thị dã", kim châm huyền diệu có thể trị bệnh nhưng phải biết xảo dụng huyền cơ, hiểu rõ thánh lý.

Người dùng chiêu thức này phải am hiểu cách lấy huyệt, phân biệt âm dương, nắm gió nghịch thuận, khí huyết lên xuống. Huyền châm có thể bổ sung khí huyết, cứu chữa người bị thương, cũng có thể tổn thương huyết mạch, gây trọng thương tử vong. Chính hay tà không phải tại châm mà là do người.

 

Nhận võ học

Tầng 1-3, hoàn thành cốt truyện chính tuyến đoạn 1 của thế lực tương ứng có thể nhận được.

Tầng 4, hoàn thành cốt truyện chính tuyến đoạn 4 của thế lực có thể nhận được.

Tầng 5, hoàn thành cốt truyện chính tuyến đoạn 5 của thế lực có thể nhận được.

 

Mô tả

 

Chiêu thứcHình ảnhHiệu quả
Vân Quyển Lưu Tinh

+ Phục như hoành nỗ, khởi như phát cơ, tạo 3 đòn Ngoại Công sát thương cho mục tiêu.

+ Mỗi lần chính xác mục tiêu chưa đỡ đòn, tự thân trạng "Kim Châm"chồng 1 tầng (giảm 1 điểm tiêu hao nộ khí Thiên Nữ Tản Hoa trạng thái có thể chồng 26 tầng, duy trì 15s).

+ Điểm trị liệu bản thân càng cao, sát thương càng cao.

Kim Ti Đoạn Hồn

+ Thích hư giả thực, thích thực giả hư, tạo 1 đòn Ngoại Công sát thương với mục tiêu.

+ Khi đỡ kích phá, thêm trạng thái “Đoạn Hồn” (Tinh thần hốt hoảng, lần sau tấn công khó để đánh trúng mục tiêu, trạng thái duy trì 3s).

+ Điểm trị liệu tự thân càng cao, sát thương kỹ năng càng cao.

Kim Châm Thức Lạc

+ Lưu khí dĩ chí, thân thủ vật thất, sau đỡ đòn thành công, thêm trạng thái “Thức Lạc” cho bản thân (giảm tốn nội lực chiêu thức thường bộ võ này, có thể xếp chồng 4 tầng, duy trì 18s).

+ Mỗi thi triển 1 lần chiêu thức bộ võ này, xóa 1 tầng trạng thái Thức Lạc.

Thần Châm Truy Mệnh

+ Chiêu thức súc lực, sâu cạn tại chí, xa gần như một, tạo 1 đòn Ngoại Công sát thương với mục tiêu.

+ Nếu khí huyết mục tiêu vượt quá 50%, sẽ kích phát 2 lần sát thương.Chiêu thức căn cứ vào thời gian súc lực tính sát thương, nhiều nhất có thể súc lực 3s. Nếu thời gian súc lực quá 50%, tấn công thêm hiệu quả đánh lui.

+ Điểm trị liệu tự thân càng cao, sát thương kỹ năng càng cao.

Phi Châm Dẫn Huyệt

+ Chí kỳ đương phát, gian bất dung tức, thêm trạng thái “Phi Châm” hoặc “Dẫn Huyệt” cho mục tiêu.

+ Nếu mục tiêu là phe đối địch, thì cho mục tiêu nhận trạng thái “Phi Châm” (khi bị tấn công, nhận thêm sát thương, duy trì 5s).

+ Nếu mục tiêu là hảo hữu, thì cho mục tiêu nhận trạng thái “Dẫn Huyệt” ((hấp thụ sát thương chịu phải, sẽ trả lại sát thương cho bản thân sau khi kết thúc trạng thái hấp thụ lượng sát thương 97%), duy trì 5s).

Thông Kinh Hoạt Lạc

+ Chiêu thức súc lực, như rơi vào vực sâu, tay như chạm hổ, nếu súc lực thành công thêm trạng thái “Thông Kinh Hoạt Lạc” cho mục tiêu(Mỗi giây hồi phục khí huyết nhất định, duy trì 5s).

+ Thời gian súc lực là 5s, mục tiêu duy trì trạng thái hồi huyết chỉ có thể đồng thời tồn tại 1 mục tiêu, hồi phục này không chịu hạn chế của tụ huyết.

+ Điểm trị liệu tự thân càng cao, công lực chiêu thức càng cao, khả năng hồi phục càng mạnh.

Phong Châm Hoán Huyết

+ Chiêu thức súc lực, cây khô gặp nước, diệu thủ hồi xuân, nếu súc lực thành công có thể cứu khỏi cho mục tiêu bị trọng thương ngã trên đất, và hồi phục 15% điểm nội lực và khí huyết lớn nhất của mục tiêu. Đồng thời tinh thần bản thân đều giảm, giảm 85% lượng khí huyết hiện tại.

+ Thời gian chiêu thức súc lực là 3s, chiêu thức chỉ được dùng với đội hữu trọng thương ngã trên đất.

Thiên Nữ Tản Hoa

+ Chiêu thức súc lực, thiên dĩ bất kiến, địa dĩ bất hình, nhân dĩ tâm phúc, nếu súc lực thành công khiến bạn hữu trong phạm vi 15m quanh mình nhận trạng thái “Thiên Nữ Tán Hoa” (Mỗi giây hồi phục lượng lớn khí huyết, duy trì 5s).

+ Thời gian súc lực là 5s, quá trình súc lực ở trạng thái Hoàng Bá Thể.

+ Mục tiêu duy trì trạng thái hồi huyết chỉ có thể đồng thời tồn tại 1, hồi phục này không chịu hạn chế của tụ huyết.

+ Điểm trị liệu tự thân càng cao, công lực chiêu thức càng cao, khả năng hồi phục càng mạnh.