Kim Châm Thẩm Gia

TỤC THẾ

Thế lực Vô Căn Môn ngày càng hung hãng, người bị chúng gây hại ngày càng nhiều, một vị tiền bối trong Kim Châm Thẩm Gia vô tình tìm được sách xưa tổ truyền.

Qua chuyên tâm nghiên cứu vị tiền bối này cuối cùng nghiên cứu ra cách khiến người chơi vô căn biến thành có căn, đây chính là "Diệu Thủ Hồi Xuân" ngày nay. Người chơi top 10 BXH điểm trị liệu có thể nhận được tạp học "Diệu Thủ Hồi Xuân", có thể dẫn người chơi vô căn đến tìm Quản Lý Viên Tục Thế Phòng Thẩm Gia vào Tục Thế Phòng tiến hành tục thế, hồi phục diện mạo vốn có của nam nhân!

 

ĐẢ THÔNG KINH MẠCH

Khai thông kinh mạch là cảnh giới cao nhất của Thẩm Gia Huyền Châm, mỗi thời chỉ có 1 đệ tử tân truyền có thể dùng, có thể đệ tử này không phải là bảo chủ cũng không phải là chưởng môn, nhưng hắn nhất định là người có y thuật cao nhất của Thẩm Gia.

Hắn có thể dùng Phi Châm, khiến người khác kích phát tiềm năng của mình, đả thông kinh mạch tắc nghẽn, truyền nội lực lên Kim Châm khiến người được đả thông kinh mạch không bị mất Tu Vi. Đây là tuyệt học của Thẩm Gia, sử dụng cẩn thận.

Hạng 1 điểm trị liệu Thẩm Gia có thể giúp người khác khai thông kinh mạch đả thông các huyệt vị trên người.

 

XUẤT SƯ THẾ LỰC

Sau khi nhận được danh phận cấp 6 của thế lực này, người chơi có thể tiến hành xuất sư ở chỗ NPC thế lực này.

Lợi thế:

Sau khi xuất sư có thể gia nhập các thế lực mới, bát đại môn phái truyền thống, vô môn phái khác.

Giữ lại nội công và bộ võ học.

Ảnh hưởng:

Trong vòng 24 ngày sau khi xuất sư không thể vào lại thế lực xuất sư.

Số tầng nội công của thế lực này giảm 5 tầng, xóa toàn bộ tạp học.

 

PHẢN SƯ THẾ LỰC

Người chơi có thể tiến hành phản sư ở chỗ NPC thế lực này bất cứ lúc nào

Lợi thế:

Không có yêu cầu nào, bất cứ lúc nào cũng có thể phản xuất sư môn.

Sau khi phản sư có thể gia nhập các thế lực mới, bát đại môn phái truyền thống hoặc vô môn phái khác.

Ảnh hưởng:

Trong 24 ngày sau khi phản sư không thể vào lại thế lực phản sư.

Xóa tất cả võ học, nội công, tạp học của thế lực này sau phản sư, không thể phục hồi. Sau khi vào lại môn phái này, cần học lại từ đầu.