Hoa Sơn

 

Người chơi có thể xem điều kiện xuất phản sư ở NPC Lý Liêm Đồng (Hoa Sơn 1432 ; 673) ở map Hoa Sơn.

Xuất sư

Hình phạt

- Sau 24 ngày mới được vào lại 

- Từ danh phận 3 – 10 sẽ được giữ lại nội công, chiêu thức, danh vọng, trận pháp. Tạp học bị xóa 

- Nếu người chơi là đệ tử QTĐ khi xuất sư sẽ về lại QTĐ xóa tạp học Hoa Sơn 

- Nếu người chơi là đệ tử VMP khi xuất sư có 2 sự lựa chọn:

+ Gia nhập QTĐ, chỉ xóa tạp học của Hoa Sơn giữ lại võ học của QTĐ nếu người chơi có đổi skill QTĐ

+ Gia nhập VMP xóa tạp học, skill QTĐ nếu người chơi có đổi skill

- Người chơi bấm phím tắt J, chọn phái trưởng thành tìm đến gặp NPC phản Xuất sư Hồ Khánh Dư (Hoa Sơn 1431 ; 673)

- Nếu muốn xuất sư từ danh phận 3 đến danh phận 9 cần phải có vật phẩm thẻ xuất sư, danh phận 10 không cần thẻ này

- Thẻ này đổi ở NPC Diệp Lục Y (Hoa Sơn 1763 ; 512) tab Tạp Học

- Sau đó đem thẻ này đến NPC phản xuất sư Hồ Khánh Dư (Hoa Sơn 1431 ; 673) đối thoại để xuất sư.

- Xuất sư thành công sẽ xuất hiện clip.

Phản Sư

Hình phạt

- 24 ngày sau mới vào lại được phái

- Danh phận 1: Xóa toàn bộ nội công, võ học, danh vọng, bảo lưu trận pháp

- Danh phận 2: Giữ lại skill tầng 1, bảo lưu trận pháp, còn lại xóa hết