Hoa Sơn

Nội công môn phái

 

Bão Nguyên Kình

Tử Khí Thiên La

Thuộc tính: Âm Nhu

Có thể luyện đến tầng cao nhất: 49 tầng

Thuộc tính: Âm Nhu

Có thể luyện đến tầng cao nhất: 59 tầng

Hiệu quả cao nhất

Hiệu quả cao nhất

Lực tay

Thân pháp

Nội tức

Canh khí

Thể phách

Lực tay

Thân pháp

Nội tức

Canh khí

Thể phách

49

46

124

52

68

139

112

200

94

99

Khí huyết tăng

Nội lực tăng

Nội phòng

Độ bền đỡ đòn

Khí huyết tăng

Nội lực tăng

Nội phòng

Độ bền đỡ đòn

3990

1120

100

2600

7470

2140

175

7260

Hiệu quả nội công

- Bị công kích có tỉ lệ nhất định thu mình tích tụ lực toàn thân khiến bản thân miễn 20% sát thương trong 10s.

- Bão Nguyên Thủ Nhất: Kích hoạt trạng thái miễn thương đồng thời tập trung tinh thần khóa mục tiêu, công kích có thể gây thêm 20% sát thương nhu.

Hiệu quả nội công

- Thiên La Kình: Khi công kích sẽ khiến bản thân mỗi lần công kích mục tiêu chưa đỡ đòn có tỉ lệ thêm sát thương âm, duy trì 10s sẽ biến mất và rơi vào trạng thái hồi.

- Tử Hoàn Khí: Khi công kích khiến bản thân mỗi lần công kích mục tiêu đã đỡ đòn có tỉ lệ giảm 1 phần Nộ khí, duy trì 10s sẽ biến mất và rơi vào trạng thái hồi

- Khí Vận Vô Tức: Khi công kích hoặc bị công kích đều có tỉ lệ xóa bỏ thời gian hồi của Thiên La Kình và Tử Hoàn Khí.

 

Võ Học Hoa Sơn Kiếm Pháp

Dùng kiếm làm trận, kiếm kích hạ lộ, gây sát thương cho địch phía trước.

 

 

Võ học Cuồng Phong Khoái Kiếm

Bằng phong cuồng thích, đinh địch vu địa, gây sát thương cho mục tiêu.