Hoa Sơn

 

 

Giang hồ nhập môn

 ♦ Điều kiện

- Máy chủ đang chơi hoàn thành Cửu Âm Chí Ẩn Thế Bát Phái

- Thực lực cần đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ

- Không ở trong 24 ngày trừng phạt phản sư môn phái

- Hiện vô môn phái và vô thế lực

- Chưa gia nhập Ẩn Thế Môn Phái

- Không đảm nhiệm chức vụ Chưởng Môn, Trưởng Lão, Chấp Sự môn phái

- Không thuộc trạng thái cướp tiêu

- Không bị truy nã.

♦ Cách nhập môn

- Người chơi đủ điều kiện đến Lạc Dương tìm Tứ Bính (1120 1093) nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ gia nhập Hoa Sơn Phái

 

Quân Tử Đường nhập môn

♦ Điều kiện

- Thực lực cần đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ

- Không ở trong 24 ngày trừng phạt phản sư môn phái

- Hiện đang là đệ tử Quân Tử Đường

- Chưa gia nhập Ẩn Thế Môn Phái

- Không đảm nhiệm chức vụ Chưởng Môn, Trưởng Lão, Chấp Sự môn phái

- Không thuộc trạng thái cướp tiêu

- Không bị truy nã.

♦ Cách nhập môn

- Người chơi đủ điều kiện đến Quân Tử Đường (531,457) tìm Tiêu Biệt Tình nhận nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ sẽ gia nhập Hoa Sơn Phái.

 

Kỳ Ngộ nhập môn

♦ Điều kiện

- Hoàn thành cửu âm chí nội công 2

- Người chơi là vô môn phái

- Thực lực: Giá Kinh Tựu Thục

- Có đạo cụ kỳ ngộ: Thư của Lâm Thiên Nam ( Đạo cụ có thời hạn 3 ngày)

♦ Cách nhập môn

- Sau khi có đạo cụ kỳ ngộ, người chơi tiến hành đến gặp NPC Tiểu Tư (525,365) để nhận nhiệm vụ, , hoàn thành nhiệm vụ sẽ gia nhập Hoa Sơn Phái.