Đào Hoa Đảo

NỘI CÔNG

Giới thiệu

Nội công:  Bích Ba Tâm Kinh, nội công cao thâm của Đào Hoa Đảo, tương truyền do Đông Tà Hoàng Dược Sư sáng lập, công pháp ngộ từ Bích Hải Triều Sinh Khúc Phổ, “Đại hải hạo miểu, vạn lý vô ba, hồng đào hung dũng, bạch lãng liên sơn, cực tận biến ảo, ẩn phục hung hiểm”, lúc thì cuộn trào mạnh mẽ, lúc thì lặng lẽ chảy ngầm, lúc lâm địch biến hóa khôn lường.

 

 

Thuộc tính: Thái Cực.

Hiệu quả nội công:

Triều Khởi: Sóng lớn cuộn trào, bạc đầu biển cả. Khi tấn công, có 50% tỉ lệ tạo thêm 50% + 475 điểm sát thương nhu, thời gian hồi 25s ( Sau khi thi triển sẽ vào thời gian chờ )

Triều Thoái: Nước ngầm chảy siết, hung hiểm ẩn tàng. Khi bị tấn công, có 50% tỉ lệ làm kẻ tấn công định thân 4s, thời gian hồi 40s.

 

Nhận nội công

Bích Ba Tâm Kinh là tuyệt học vô thượng của Đào Hoa Đảo, là nội công tâm pháp bắt buộc đối với đệ tử Đào Hoa Đảo, nội công này nếu tu luyện đến cảnh giới tối cao thì trên giang hồ hiếm ai địch được.

Thưởng nhiệm vụ chính tuyến Đào Hoa Đảo "Bích Ba Tâm Kinh" thiên 1-9.

Đến chỗ Hoàng Linh Khu (-485 -253) có thể dùng Đào Hoa Lệnh đổi "Bích Ba Tâm Kinh" quyển 1-49.

(Đệ tử Đào Hoa Đảo đạt đủ điều kiện đổi có thể thông qua nhiệm vụ thường ngày, lối chơi thường ngày để nhận Đào Hoa Lệnh, dùng Đào Hoa Lệnh đổi Bích Ba Tâm Kinh quyển 1-49.)

 

VÕ HỌC

Giới thiệu

Binh khí: Tiêu, đơn kiếm

ƯuKhống chế nhóm

Võ Học: Bích Hải Triều Sinh Khúc.

Bích Hải Triều Sinh Khúc, võ học truyền kỳ của Đào Hoa Đảo, là lạc khúc võ công do Đông Tà Hoàng Dược Sư sáng lập để tưởng nhớ vong thê.

 

"Cõi hồng trần, chốn phong ba, Đào Hoa Đảo nơi chốn đào hoa.

Gió thu phong, biển bạc đầu, mấy độ sông xanh nghe lạc khúc"

 

Tiếng tiêu nghe như tiếng sóng biển trào dâng, nhưng bên trong lại ẩn chứa vỗ công chí mạng cao siêu, nếu vô tình nghe phải khi không phòng bị sẽ lập tức mất mạng.

Bích Hải Triều Sinh Khúc được phân thành 9 đoạn: Hạo Miễu Bích Hải, Ám Toan Tuyệt Lưu, Hung Dũng Hồng Đào, Bạch Lãng Liên Phong, Phong Tiếu Vân Phi, Quần Ma Lộng Triều, Băng Sơn Dung Thủy, Thủy Nhược Kính Bình, Nhiệt Hải Như Phật.

“Người có thể ngăn chặn được triều khúc này ngoài người có nội lực thâm hậu ra thì chắc hẳn là người không hề có tà niệm!".

 

Nhận võ học

Người chơi nhận được Danh Phận Bậc I Kỳ Môn Ẩn Sĩ, đến chỗ Trình Viện (-498, -307) đổi "Bích Hải Triều Sinh Khúc" trang 1-3.

Người chơi nhận được Danh Phận Bậc II Đào Hoa Sứ Giả, đến chỗ Trình Viện (-498, -307) đổi "Bích Hải Triều Sinh Khúc" trang 4-5.

Người chơi nhận được Danh Phận Bậc III Giả Diện Kỳ Tài, đến chỗ Trình Viện (-498, -307) đổi "Bích Hải Triều Sinh Khúc" trang 6-7.

Người chơi nhận được Danh Phận Bậc IV Ngọc Tiêu Kiếm Thần, đến chỗ Trình Viện (-498, -307) đổi "Bích Hải Triều Sinh Khúc" trang 8.

(Đệ tử Đào Hoa Đảo đạt đủ điều kiện đổi có thể thông qua nhiệm vụ thường ngày, lối chơi thường ngày để nhận Đào Hoa Lệnh, dùng Đào Hoa Lệnh đổi “Bích Hải Triều Sinh Khúc” 1-8).

 

Mô tả

 

Chiêu thứcHình ảnhHiệu quả
Hạo Miễu Bích Hải

+ Khúc Bích Hải lúc trầm lúc bổng, thêm âm luật "Vũ" tiếng tiêu gây Nhu sát thương cho địch xung quanh.

+ Mỗi đòn thêm 1 tầng "Hạo Miễu" cho địch duy trì 15s.

+ Nếu trên người mục tiêu xếp chồng trạng thái "Hạo Miễu" đến 6 tầng thì mục tiêu chịu nội thương. (Khi xuất chiêu tự do di chuyển, trạng thái xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể, sát thương nội thương chỉ hiệu lực với người chơi và tính theo điểm thuộc tính bản thân mục tiêu)

+ Đeo Tiêu phút huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

Ám Toan Tuyệt Lưu

+ Hoa đào bay, liều lung lay, thêm vào âm luật "Chủy" tiếng tiêu gây ra Nhu sát thương cho địch xung quanh, khiến mục tiêu định thân 3s.

+ Đeo Tiêu phút huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

Hung Dũng Hồng Đào

+ Hoa đào bay xót thương chuyện xưa, nhạc tận biển xanh văng vẳng. Tiếng Tiêu gây sát thương cho địch nhân xung quanh, khiến kẻ địch trong vòng 8m mê thần, bắt đầu khiêu vũ.

+ Quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể. (Trong khi mê mẩn, dù ngoại lực tác động cũng không thể ngừng múa)

+ Đeo Tiêu phút huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

Bạch Lãng Liên Phong

+ Sóng dâng ngút trời, nhạc làm lu mờ nhật nguyệt, thêm vào âm luật "Thương", đâm vào hậu tâm mục tiêu gây Nhu sát thương cho kẻ đó.

+ Nếu trên người mục tiêu có trạng thái "Hạo Miễu" thì tấn công kèm thêm sát thương.

+ Nếu mục tiêu đã bị phá phòng, tấn công khiến mục tiêu định thân 3s. (Chiêu này có thể lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ).

+ Đeo Tiêu phút huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

Phong Tiếu Vân Phi

+ Đàn lên 1 khúc, sóng gió nổi dậy, thêm cho bản thân trạng thái "Phong Tiếu Vân Phi".

+ Khi đỡ đòn thành công, bản thân nhận được trạng thái "Phong Phi"(di tốc tăng 5%, có thể chồng 10 tầng, duy trì 15s).

Quần Ma Lộng Triều

+ Triều dâng kinh trời, triều hạ quỷ khóc, thêm vào âm luật "Giác". Tiếng Tiêu nghiêm nghị gây ra Nhu sát thương cho địch trong vòng 8m.

+ Đeo Tiêu phút huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

Băng Sơn Dung Thủy

+ Tiếng Tiêu chưa thuần thục, triều khúc mạnh mẽ, thêm âm luật "Cung", thổi nốt nhạc tấn công mục tiêu gây ra Nhu sát thương.

+ Mỗi đòn thêm cho địch 1 tầng trạng thái "Hạo Miễu", duy trì 15s.

+ Nếu trên người mục tiêu trạng thái "Hạo Miễu" tăng đến 6 tầng thì mục tiêu chịu nội thương. (Sát thương nội thương chỉ hiệu lực với người chơi và tính theo điểm thuộc tính bản thân mục tiêu).

+ Đeo Tiêu phút huy 100% uy lực chiêu thức, đeo đơn kiếm chỉ phát huy 70% uy lực.

Thủy Nhược Kính Bình

+ Nhạc xuất uy dũng, yêu ma kinh hồn, thêm cho bản thân trạng thái "Thủy Nhược Kính Bình", duy trì hồi phục bản thân và đội hữu xung quanh, duy trì 5s.

+ Nếu âm luật là "Cung-Cung-Cung" thì chiêu thức kèm hiệu quả tích lực gây sát thương cho mục tiêu.

+ Nếu âm luật là "Chủy-Vũ-Thương" thì chiêu thức kèm hiệu quả gây sát thương cho mục tiêu xung quanh, quá trình xuất chiêu là trạng thái Hoàng Bá Thể.

+ Nếu âm luật là "Giác-Thương-Vũ" thì chiêu thức kèm hiệu quả gây sát thương cho mục tiêu, chiêu thức lợi dụng khinh công nhanh tiếp cận đối thủ.