Đào Hoa Đảo

NHẬP MÔN CHÍNH TUYẾN

Điều kiện nhập môn
Điều kiện giang hồ:

Hoàn thành Cửu Âm Chí Nội Công 4.

Mỗi ngày chỉ thu nhận 50 đệ tử.

Người chơi Phản Sư bổn môn phái trong vòng 24 ngày không thể vào lại.

Người chơi không có điểm PK.

Số lần sát nhân của người chơi không vượt quá 300 người (*)

Điều kiện danh phận:

Người chơi chưa tịnh thân (*).

Người chơi phải là đệ tử Vô Môn Phái hoặc là đệ tử phản sư, dị dung, xuống núi lịch luyện.

Ký hiệu thiện ác của người chơi là "Tà".

Người chơi cần đạt đến cấp 4 danh phận bất kỳ của Cầm, Kỳ, Thi, Họa.

Người chơi cần học qua Quẻ Sư

Điều kiện võ học:

Thực lực người chơi đạt Ngạo Thị Quần Hùng.

Người chơi cần biết ít nhất 3 loại trận pháp.

Người chơi chưa từng học Quỳ Hoa Bảo Điển (*).

(*) Người chơi có điểm PK vượt quá 300, đã nghiên cứu qua Quỳ Hoa Bảo Điển vv... không thỏa điều kiện nhập môn đều có thể đến chỗ Linh Hư ở Kim Lăng(1151, 544) để nhận nhiệm vụ tương ứng và nhận đạo cụ thông qua kiểm tra.

Cách thức nhập môn

Bước 1: Sau khi đạt đủ các yêu cầu trên, người chơi Vô Môn Phái hoặc Phản Sư, Dịch Dung, Hạ Sơn Lịch Luyện có thể tới Xa Phu tại tân thủ thôn, chọn Đào Hoa Đảo để biết hướng dẫn chi tiết.

Bước 2: Theo chỉ dẫn tới Tô Châu (795,750) gặp Diêu Thành để nhận nhiệm vụ Mê Tung Đảo.

Bước 3: Hoàn thành chuỗi nhiệm vụ, gặp Trương Tam (1580,753) nhờ NPC đưa tới Đào Hoa Đảo (Lưu ý là phải ngồi thuyền, bơi tới ko vào được).

Bước 4: Tới Đào Hoa Đảo gặp Vân Thư (-388,285) nhận nhiệm vụ Thẩm tra nhập đảo và phân định tư cách nhập môn. Nếu đạt đủ điều kiện thì sẽ nhận được 1 lệnh bài nhập môn Đào Hoa Đảo.

Bước 5: Cầm lệnh bài tới gặp Ngư Ông (-405,284) trả nhiệm vụ, xem cốt truyện rồi tới gặp Hoàng Linh Xu (-485,-253) nói chuyện và nhận nhiệm vụ Tín Vật Bái Sư.

Bước 6: Hoàn chuỗi nhiệm vụ trên, người chơi sẽ được yêu cầu vượt qua Đào Hoa Trận. Tiến tới vị trí sáng xung quanh cây Đào để vào Đào Hoa Trận.

Bước 7: Cách giải Đào Hoa Trận: Người chơi phải di chuyển tới các điểm màu tương ứng trên thanh chỉ dẫn. Trong túi nhiệm vụ sẽ có Đào Hoa Trận Pháp Đồ, click phải vào vật phẩm này sẽ có bản đồ trận pháp hiện ra.

Bước 8: Sau khi vượt qua được Đào Hoa Trận, tới gặp Hoàng Linh Xu (-485,-253) trả nhiệm vụ. Sau đó tới gặp Hoàng Cổ Tiêu (-607,-259) và trả lời câu hỏi của NPC này.

Bước 9: Trả lời xong cốt truyện hiện ra, kết thúc cốt truyện đối thọa với NPC Hoàng Cổ Tiêu (-607,-259) lúc này nhân vật đã gia nhập được phái!

 

NHẬP MÔN KỲ NGỘ

Người chơi phải là cư sĩ yêu thích cầm kỳ thư họa mới có cơ hội thông qua Kỳ Ngộ để bái nhập sư môn (Sau khi hoàn thành Cửu Âm Chí Nội Công 2 có thể kích hoạt).

Điều kiện xét duyệt nhập môn Kỳ Ngộ thấp hơn điều kiện xét duyệt nhập môn chính tuyến, người chơi sẽ dễ dàng bái nhập Đào Hoa Đảo.