Cổ Mộ

Gia nhập

Đệ tử Võ Đang: Có thể đến chỗ Tử Dương Chân Nhân nhận nhiệm vụ, sau khi hoàn thành có thể gia nhập Cổ Mộ Phái.

Giang hồ nhân sĩ: Có thể đến tửu lầu ở các thành lớn thử vận may, nghe nói có người thường hay báo thông tin chiêu mộ môn hạ của Cổ Mộ phái đến đây.    

Nhân sĩ giang hồ

 

Điều kiện giang hồ

Thực lực đạt Thần Hồ Kỳ Kỹ.

Người chơi Phản Sư từ bốn phái trong vòng 24 ngày không thể vào lại.

Điểm PK người chơi nhỏ hơn 2000.

Điểm sát khí người chơi trong vòng tên Vàng

Người chơi chưa từng nhận Tôn hiệu Sát Nhân Ma Vương, Thiên Sát Tình hoặc có đạo cụ tránh né.

Điều kiện danh phận

Người chơi không thể là người đã tịnh thân hoặc đến Thành Đô ( 348, 800 ) tìm Thẩm Phi khôi phục thân thể hoàn chỉnh. Người chơi khổi phục sẽ không thể dùng võ học "Quỳ Hoa Bảo Điển".

Người chơi không phải là đệ tử Võ Đang, cần điểm Thiện Ác là "Tà" hoặc "Cuồng". Nếu người chơi là đệ tử Võ Đang không cần xét điểm Thiện Ác

Người chơi đơn thân hoặc có đạo cụ tránh né.

Người chơi không say, không ăn mặc hở hang.

Người chơi không phải Chấp Chưởng Môn, Trưởng Lão, Chấp Sư.

Người chơi cần học qua Quẻ Sư.

Người chơi không phải Bố Khoái, không ở trạng thái Bố Khoái, không bị truy nã, không ở trạng thái bắt cóc.

Điều kiện võ học

Người chơi ít nhất học được một bộ nội công âm nhu.

Người chơi ít nhất học được 5 loại khinh công

Người chơi chưa từng tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển hoặc có đạo cụ tránh né. 

Cách thức gia nhập 

Bước 1: Khi người chơi đạt thực lực Thần Hồ Kỳ Kỹ, sẽ nhận được thông báo thư hệ thống gửi về. Theo hướng dẫn trong thư hệ thống cần đến gặp NPC Tao Lão Đầu xuất hiện ở 1 trong 4 tọa độ (485, 96) (488,165) (478, 194) (543, 254) ở map Yến Kinh. Đối thoại với NPC Tao Lão Đầu hỏi thăm về Cổ Mộ Phái. 

Bước 2Đến tọa độ (1182;1526) map Yến Kinh, chạy theo Hắc Y Nhân rồi vào Cổ Mộ. Khi vào map Cổ mộ phái, để lên được tọa độ theo yêu cầu phải đến (-314 666). Kích vào dây leo để đưa lên gặp NPC nhiệm vụ, khi xuống cũng kích vào dây leo để đưa xuống.

Bước 3: Đối thoại với NPC (-307 622) xong sẽ nhận được vật phẩm. Khi đi lên núi, sẽ bị đàn ong đến chích làm hủy hoại nhan sắc, dùng vật phẩm này bôi lên có thể trở lại bình thường.

Bước 4: Theo chỉ dẫn nhiệm vụ nhập môn đến (-236 26), gặp NPC sẽ đưa ra câu hỏi, trả lời đúng 3 câu sẽ hoàn thành nhiệm vụ (sai có thể trả lời lại). Sau đó đến NPC Khương Vũ để thẩm tra điều kiện nhập môn.

Bước 5Đến gặp NPC người chỉ dẫn, trả lời đúng 3 câu hỏi sẽ hoàn thành nhiệm vụ, tiếp tục nhận nhiệm vụ nhặt hòn đá kỳ dị. Quay trở lại NPC Khương Kiếm Thần để trả nhiệm vụ, nhận nhiệm vụ khảo nghiệm mới.

Bước 6: Đến gặp Chưởng Môn (-245 -526), đối thoại xong thì quay về gặp chưởng môn để nhận nhiệm vụ tiếp.

Bước 7: Gặp NPC Dương Trì Nhụy (-229 -276), nhận nhiệm vụ quỳ Bổ đoàn.     

Bước 8Đến Chưởng Môn đối thoại nhận tiếp nhiệm vụ.

Bước 9: Quay lại Bạn Bà Bà để trả nhiệm vụ, sau khi trả xong sẽ xuất hiện clip. Quay lại gặp Chưởng Môn đối thoại.

 

Nhập môn Kỳ Ngộ

Chỉ cần được cao nhân nhắm đến và tiến cử gia nhập, thì không có gì khó khăn để vào Cổ Mộ Phái.