Cổ Mộ

Sự kiện ngày

 

Cổ Mộ kết duyên

Cổ Mộ Phái đã từng vang danh giang hồ nhờ phu phụ Thần Điêu Đại Hiệp, đệ tử môn hạ ngày nay kết duyên với nhau cũng là đạo lý. 2 nhân sĩ Cổ Mộ sau khi kết thành hảo hữu, lập đội đến chỗ trưởng lão hoàn thành khảo nghiệm, hoàn thành sẽ được trưởng lão chứng nhận kết duyên.

Hạn chế: Chỉ đệ tử Cổ Mộ Phái.

Thưởng: Tôn hiệu trưởng thành, tăng cách chơi cũng như thưởng. 

 

 

Bắt chim

Khinh công Cổ Mộ vang danh giang hồ, không chỉ nhờ công pháp cao thâm thần bí, mà còn cần tu luyện thường ngày. Đệ tử Cổ Mộ mỗi ngày đến phòng khinh công nhận nhiệm vụ, dựa vào bắt những con chim sẻ bay đi bay lại trong phòng để tập luyện khinh công.

Hạn chế: Chỉ đệ tử Cổ Mộ Phái.

Thưởng: Danh vọng, Ngọc Phong Lệnh

 

 

 

Song nhân đồng tu

Ở Cổ Mộ song tu là điều thường thấy, 2 người tổ đội có thể đến chỗ trưởng lão môn phái nhận nhiệm vụ, xong tiến hành tu luyện, trong quá trình tu luyện mỗi người sẽ xảy ra những khó khăn khác nhau cần vượt qua.

Hạn chế: Chỉ đệ tử Cổ Mộ Phái.

Thưởng: Danh vọng, Ngọc Phong Lệnh, Ngọc Phong Hoàn

 

 

 

Lấy dây làm giường

Tiểu Long Nữ của Cổ Mộ Phái ngày trước đã nổi danh giang hồ với thân pháp cái thế, lúc ngủ chỉ cần 1 sợi dây thừng bắc ngang qua mà nằm. Nay đệ tử Cổ Mộ Phái cũng học theo cách đấy, dùng dây thừng để làm giường luyện giữ thế cân bằng của thân thể, cũng mong để tu luyện khinh công có tiến bộ về sau.

Hạn chế: Chỉ đệ tử Cổ Mộ Phái.

Thưởng: Danh vọng, Ngọc Phong Lệnh, Phong Linh Hoàn

 

Giường Hàn Ngọc

Giường Hàn Ngọc vốn được thủy tổ Cổ Mộ Phái dùng Hàn Ngọc đào được từ khối băng dày trăm trượng ở vùng cực bắc cực hàn mà đúc thành, khi nằm trên đấy, tâm hỏa tự tĩnh, khi luyện công sẽ thăng tiến dũng mãnh, Dương Quá cũng đã từng nằm trên đấy tu luyện mà đại công đáo thành, ngày nay đệ tử Cổ Mô Phái cũng được phép tu luyện trên đấy 1 lần mỗi ngày.

Hạn chế: Chỉ đệ tử Cổ Mộ Phái.

Thưởng: Danh vọng, Ngọc Phong Lệnh, Mảnh Hồng Nhan

 

Sự kiện tuần

 

Mê Cung Thám Bảo

Hạn chế: Đệ tử Cổ Mộ Phái, đệ tử Võ Đang.

Báo danh: 15’ trước khi bắt đầu hệ thống sẽ có thông báo, đến NPC chỉ định báo danh, có giới hạn số người báo danh.

Phần thưởng: Danh vọng, Ngọc Phong Lệnh, Hàn Ngọc Lệnh

 

Hộ Chủng Đại Điêu

Hạn chế: Đệ tử Cổ Mộ Phái mới có thể tham gia.

Nội dung: Tham dự tuyển chọn, đệ tử Cổ Mộ có tích điểm hạng 1 có thể thử sức với Đại Điêu, thắng lợi có thể sai khiến đại điêu trong 1 tuần.

Thưởng: Danh vọng, Ngọc Phong Lệnh, Hàn Ngọc Lệnh, Sáo Phong Linh (Thưởng top 1, có thể triệu hoán thần điêu)