Cái Bang

Khốc Tang Bổng Pháp

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Điểu Khốc Viên Đề

Thực chiêu

Chiêu thức xung phong, liên đảo tam kích, đối với mục tiêu tạo thành (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 3 đòn, mỗi đòn khoảng 17 điểm). (Chiêu thức này lợi dụng khinh công để tiếp cận đối thủ).

 

Cùng Đồ Chi Khốc

Khí chiêu

Phun "Tửu Vụ" vào địch, mục tiêu trong phạm vi bị phun giảm tốc độ di chuyển và tỷ lệ chính xác. (Chưa uống rượu thì không thể thi triển chiêu thức này).

 

Như Tang Khảo Tỉ

Thực chiêu

Luân Côn Tật Vũ, thiêu đốt không khí, kẻ địch trong phạm vi công kích sẽ bị (84 ~ 84) điểm Ngoại công sát thương (tổng 3 đòn, mỗi đòn khoảng 28 điểm) đồng thời thiêu đốt đối phương bị phun "Tửu Vụ".

 

Khốc Thiên Hãm Địa

Hư chiêu

Hư đào thiên địa, với địch đằng trước tạo thành (20 ~ 20) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 20 điểm) phá huyệt của địch, nội trong 6 giây dùng khinh công mất lượng lớn MP. Đồng thời đốt "Tửu Vụ" trên thân bản thân (số tầng say rượu càng cao, mục tiêu chịu sát thương càng lớn).

 

Hồn Khứ Lai Hề

Thực chiêu

Trạng thái phòng ngự, khi đỡ đòn thành công có 30% có xác suất tăng "Túy Ý" bản thân.

 

Táng Hồn Lạc Phách

Nộ chiêu

Gào thét thảm thiết, đau khổ tột cùng, quật mục tiêu (168 ~ 168) điểm Ngoại công sát thương (tổng 6 đòn, mỗi đòn khoảng 29 điểm).

 

Dục Khốc Vô Lệ

Thực chiêu

Vung công công kích, hướng về mục tiêu trên không tạo thành (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 50 điểm). Nếu bản thân đang trong tình trạng say, lực sẽ bị giảm đi 1 tầng "Túy Ý", làm mục tiêu bị nổ tung và văng đi.

 

Liên Hoa Chưởng

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Hỏa Trung Sinh Liên

Thực chiêu

Hỏa nộ công tâm, cách không trường thổ kình tạo thành 57 điểm Dương sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 30 điểm) với mục tiêu. Nếu bản thân tồn tại "Liên Hoa Chân Khí", khí kình sẽ lan tỏa các mục tiêu xung quanh.

 

Bộ Bộ Liên Hoa

Thực chiêu

Chiêu thức xung phong, nâng khí bay đến lưỡng chưởng, đối với mục tiêu tạo thành 56 điểm Dương sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 28 điểm), nếu tự thân tồn tại "Liên Hoa Chân Khí", chiêu thức kình đạo sẽ lan đến mục tiêu xung quanh đối phương. (Chiêu thức này lợi dụng khinh công để tiếp cận đối thủ).

 

Biến Địa Khai Hoa

Thực chiêu

Song chưởng cùng đẩy, tác động "Liên Hoa Chân Khí" bùng phát đến kẻ địch tiền phương tạo nên 56 điểm Dương sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 56 điểm). Chưởng phong mạnh mẽ có thể nhấc bay kẻ địch đồng thời làm té ngã chúng, không ngừng mất khí huyết và hao giảm cơ bắp. (Chiêu thức này cần bản thân có "Liên Hoa Chân Khí" mới có thể phát động).

 

Liên Ngẫu Đồng Căn

Hư chiêu

Doanh Doanh nhất chưởng khí kình đối với kẻ địch phía trước tạo thành 23 điểm Dương sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 23 điểm). Nếu đánh bại chiêu thức của địch, có thể khiến tốc độ di chuyển tạm thời của địch giảm, không thể thi triển khinh công.

 

Tá Hoa Hiến Phật

Giá chiêu

Thế phòng ngự, khi đỡ đòn thành công có thể hóa giải "Chân Khí Hoa Sen" dự trữ lại của đối phương, dự trữ tối đa 3 cấp.

 

Lạc Hoa Lưu Thủy

Nộ chiêu

Chiêu hành như thủy, lạc chưởng tựa phong, hướng về mục tiêu tạo thành 186 điểm Dương sát thương (tổng 8 đòn, mỗi đòn khoảng 23 điểm). Nếu lúc này đã có "Liên Hoa Chân Khí" thì chưởng sẽ tác động đến đối phương.

 

Tiếp Thiên Bích Liên

Thực chiêu

Liên Hoa thần kỹ, tiếng hô ngút trời, đem mục tiêu trên không gom xuống dưới tạo thành 113 điểm Dương sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 113 điểm). Sinh ra phát nổ : Phe địch chấn thương quanh mục tiêu. (Phải có "Liên Hoa Chân Khí" mới có thể phát động, chỉ có thể công kích mục tiêu trên không).

 

Dẫn Liên Nhập Thủy

Thực chiêu

Hư Không Bàn hấp thụ kẻ địch gần xung quanh tạo thành (56 ~56) điểm Dương sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 56 điểm), bản thân tạm thời tăng 20% Liên Hoa bộ uy lực. Nếu bản thân học được chiêu thức "Tá Phật", sẽ được nhận thêm 1 "Liên Hoa Chân Khí".

 

 

Linh Xà Bổng Pháp

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả (Tầng 1)

 

Xà Bàn Thanh Trúc

Thực chiêu

Càng quét khắp nơi, tạo thành (45 ~ 45) điểm Ngoại công sát thương (tổng 3 đòn, mỗi đòn khoảng 15 điểm) đối với địch. Trong trạng thái "Linh Xà Kỳ Độc" bị thương nặng hơn.

 

Long Xà Phi Động

Thực chiêu

Chiêu thức xung phong, linh động công kích, đối với mục tiêu tạo thành (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 2 đòn, mỗi đòn khoảng 25 điểm), mục tiêu đang trong "Linh Xà Kỳ Độc" bị thương càng nặng. (Chiêu thức này sử dụng khinh công để tiếp cận kẻ địch).

 

Xà Nhập Thử Huyệt

Thực chiêu

Tùy ý quét qua, sức mạnh tạo cho quân địch (50 ~ 50) điểm Ngoại công sát thương (tổng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 50 điểm) đồng thời bị đánh ngã cơ thể chịu "Linh Xà Kỳ Độc" mục tiêu bị giày vò.

 

Xà Khẩu Phong Châm

Hư chiêu

Lực ngưng tụ trong chốc lát, tìm thế mà công kích, tạo kẻ thù phía trước (20 ~ 20) điểm Ngoại công sát thương (tồng 1 đòn, mỗi đòn khoảng 20 điểm). Kẻ thù nếu tìm cách chống đỡ sẽ bị đánh bại, đồng thời chịu "Linh Xà Kỳ Độc" càng mạnh.

 

Thường Sơn Xà Thế

Giá chiêu

Mỗi lần xuất chiêu cháy bùng ý chí, công kích kèm 7 sát thương Dương (sát thương chịu ảnh hưởng uy lực cận thân).

 

Phong Thỉ Trường Xà

Nộ chiêu

Linh Xà du tẩu, hình tích mạc trắc, ảo hóa liên kích đôi với mục tiêu tạo thành (228 ~ 228) điểm Ngoại công sát thương (tổng 11 đòn, mỗi đòn khoảng 21 điểm), mục tiêu bị trúng "Linh Xà Kỳ Độc" bị thương rất nặng.

 

Xà Hành Thử Thoãn

Thực chiêu

Linh Xà bí pháp, phun độc xà làm tiêu hao MP, khiến địch bị "Linh Xà Kỳ Độc" (chân tê liệt khó di chuyển, sau đó từ từ hồi phục, lúc trúng độc nếu mục tiêu ở trên không rơi xuống đất nhất thời khó thi triển khinh công, khi trúng độc liên tục mất HP).

 

 

Đả Cẩu Bổng Pháp

 

Kỹ năng

Tên kỹ năng

Loại chiêu

Hiệu quả

 

Khiêu Bát Cẩu Trảo

Thực chiêu

Huy bổng khiêu kích, tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương. Tăng trạng thái "Khiêu Khích" cho kẻ địch, được tăng 3 lần.

 

Tà Đả Cẩu Bối

Thực chiêu

Đột kích, tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương, tiêu hao 1 tầng "Khiêu Khích" trên thân mục tiêu, hạn chế hắn dùng hư chiêu.

 

Khoái Kích Cẩu Đồn

Thực chiêu

Chiêu tiên phong, vũ bổng tróc kích, tạo thành 4 đòn ngoại công sát thương. Đồng thời tiêu hao 1 tầng "Khiêu Khích" trên thân mục tiêu, hạn chế hắn đỡ đòn. (có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Dẫn Cẩu Nhập Trại

Thực chiêu

Chiêu tiên phong, phi thân vòng tròn, tạo thành 5 đòn ngoại công sát thương. Đồng thời tiêu hao 1 tầng"Khiêu Khích" trên thân mục tiêu, hạn chế hắn di chuyển. (có thể dùng khinh công tiếp cận đối thủ)

 

Áp Biển Cẩu Bối

Hư chiêu

Chiêu pha trò, bẻ nội kình,làm cát bụi bay lên, tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương. Khi kích phá địch đỡ đòn, cho địch thêm trạng thái "đè bẹp" Trạng thái: Dùng khinh công tốn 15 điểm khinh công. Nếu mục tiêu bị đánh phá xuất chiêu tồn tạ "Áp Biến"  khiến địch trong 3s không thể dùng khinh công.

 

Ác Cẩu Lan Lộ

Giá chiêu

Thế phòng ngự, khi đỡ đòn thành công làm nhiễu phản kích, tăng trạng thái "Khiêu Bát" cho người tấn công. Có xác xuất khiến người công kích bị "Tước Giới": trong 3s không thể dùng vũ khí. (Số tầng Khiêu Bát càng cao, xác suất bị tước vũ khí càng lớn)

 

Bát Cẩu Triều Thiên

Thực chiêu

Phá đất mà lên, luân côn thượng vũ, đánh bay kẻ địch chưa đỡ đòn xung quanh, tạo thành 1 đòn ngoại công sát thương. Thêm trạng thái "Trụy Lạc" cho địch: Hai chân mềm nhũn, không thể nhảy. Khi khí huyết thấp hơn 50% sẽ bỏ qua đỡ đòn và đánh bay mục tiêu.

Thiên Hạ Vô Cẩu

Nộ Chiêu

Đả cẩu thần kỹ, đánh điên cuồng, tạo thành 9 đòn ngoại công sát thương. Đòn cuối cùng đánh bay địch chưa đỡ đòn trong phạm vi 6m.  Khi khí huyết thấp hơn 50% sẽ bỏ qua đỡ đòn và đánh bay mục tiêu.