Phản sư, xuất sư

Phản sư

Để tham gia phản sư không cần điều kiện gì và bạn có thể tiến hành đến tọa độ của các NPC chỉ dẫn phản sư Võ Đang - (467, 344)

Đến gặp NPC Chỉ Dẫn Phản Sư (467,344) để nhận nhiệm vụ.

 

Tham gia khảo nghiệm phản sư để có thể nhận được thẻ phản sư.


 

Thông tin điều kiện phản sư và các thông tin liên quan.

 

Đến gặp NPC Hoắc Thiên Tinh (463,366) để trình bày rõ đầu đuôi sự việc.

Gặp NPC Thiên Tâm Đạo Trưởng (495,312) Để tiến hành trả nhiệm vụ.

Gặp Chưởng Môn Tử Dương Chân Nhân để nói rõ việc mình muốn phản sư.

 

 

Sau khi trò chuyện cùng chưởng môn sẽ nhận được thẻ phản xuất sư môn.

Quay trở lại NPC Chỉ dẫn phản sư để tiến hành phản sư.
Lưu ý: Sau khi phản sư mọi nội công và võ học đều bị phế bỏ.

 

Xuất sư 

Tìm đến NPC “Chỉ dẫn hạ sơn lịch luyện” tọa độ (470,353) để thẩm tra điều kiện.

 

 

 

Điều kiện hạ sơn (hay còn gọi là xuất sư) bao gồm: 

Máy chủ mở cửu âm chí nội 2 

Không phải là chấp sự, trưởng lão, chưởng môn của môn phái hiện tại 

Không đang làm nhiệm vụ phản sư và dịch dung 

Nội công đạt thực lực “Đăng Phong Tạo Cực” (nội công 2 tầng 35 trở lên hoặc có thể luyện nội công giang hồ) 

 

Hình phạt: 

Nội công bị giảm về tầng 30 

Skill bị giảm tối đa về 4 

Hủy toàn bộ danh hiệu và danh phận ở môn phái cũ 

 

Đền bù xuất sư: 

Trở về môn phái võ học và nội công được khôi phục như lúc ban đầu trước khi nhận Q xuất sư 

Được đền bù thêm Ngự Long Đan

 

 

 

Đạt đủ điều kiện chọn nút “Nhận nhiệm vụ” để bắt đầu Q xuất sư 

Bước 1: Tìm NPC Tử Dương Chân Nhân nhận nhiệm vụ 

Bước 2: Tìm chỗ ẩn nấp (482, 189) ở môn phái, đến tọa độ đối thoại với Viên Thiên Minh

 

 

 

Bước 3: Tìm chỗ vắng người (305,220) trốn ra khỏi môn phái, đến nơi bảo vệ Viên Thiên Minh khỏi các đồng môn

 

 

 

Bước 4: Tìm về gặp NPC Tử Dương Chân Nhân

 

 

 

Đến bước này coi như hoàn tất quá trình nhiệm vụ xuất sư. Bạn cần chứng tỏ năng lực bằng cách thông qua cấm địa, thích quán nhận được thẻ thực lực

 

 

 

Nhiệm vụ thường ngày ở NPC người chỉ dẫn hạ sơn lịch luyện

 

 

 

Kiến nghị người chơi nhận nhiệm vụ vượt ải Thanh Vân Bảo (độ khó Thường) mở các rương Boss sẽ có xác suất nhận được

 

 

 

Hoàn thành sẽ nhận được 4 thẻ lịch luyện (mỗi ngày nhận Q được 1 lần) 

Ngoài ra có thể tiến hành tham gia thích quán để nhận được Thẻ thực lực: khiêu chiến xong 6 lần 1 thích quán từ thích quán Hổ Tiểu Sơn Trang trở lên sẽ nhận được 

 

 

 

 

 

Sau khi đủ 50 thẻ thực lực bạn tìm NPC Hoắc Thiên Tinh nhận Q sát hạch. 1 ngày sau khi hoàn tất Q thì mới có thể tiến hành lịch luyện hạ sơn

 

 

Nhấp phải vào môn phái lệnh bài thẩm tra sẽ nhận được thư xét duyệt, đem thư xét duyệt gặp Tử Dương Chân Nhân hoàn thành nhiệm vụ