Bên trong gồm:

- 01 PVC Lam Tiên Ông

- 01 Thuốc Nhuộm PVC

- 05 Kỳ Trân Dị Bảo

- 01 Kỳ Phúc Thiên Đăng (PVC trang sức)

Giá: 3.604

Tình trạng: Hết Hàng

Đồng Hành U23