Bên trong gồm:

- 01 PVC Dương Xuân Huyền Tuyết Kiếm

- 01 PVC Kim Nhuỵ Thu La Hường

- 10 Kỳ Trân Dị Bảo

- 20 Binh Lục (Thượng)

- 01 Kỳ Phúc Thiên Đăng (PVC trang sức)

Giá: 9.764

Tình trạng: Hết Hàng

Park Hang-seo