Bên trong gồm:

- 01 Bộ võ học "Cầu Chi Kiếm Pháp" (Skill không khoá, Huyền băng bích hoả tửu khoá)

- 20 Tình Báo 2

- 05 Kỳ Trân Dị Bảo

- 01 Kỳ Phúc Thiên Đăng (PVC trang sức)

Giá: 3.604

Tình trạng: Hết Hàng

Lương Xuân Trường